36 miljoner kronor extra till forskning och utbildning

Miljonregn till forskning och utbildning för Mittuniversitetet. Det blev resultatet när Regeringen nyligen presenterade sin vårändringsbudget.

Två personer sitter vid datorer inne på Grönborgs campus i Sundsvall

Foto: Tina Stafrén

Regeringens extra miljoner till forskning och utbildning är en satsning som är positiv för Sundsvall.
Förändringarna i Regeringens vårproposition innebär att Mittuniversitetet får ett ökat anslag för utbildning på grund och avancerad nivå med 16 miljoner kronor. Regeringen föreslår också ett ökat anslag för forskning och utbildning på forskarnivå med drygt 20 miljoner kronor.

– Utfallet för universitetet som helhet är bra och när det gäller forskningsmedel kan vi konstatera att vi har lyckats tala för vår sak och fått gehör hos departementet. Våra basanslag ökar väsentligt mer än de äldre universiteten. Det är glädjande för oss och en vinstlott för båda våra campusorter, säger Anders Fällström, rektor vid Mittuniversitetet.

Till bakgrund så ses bland annat ett ökat behov av utbildning utifrån utvecklingen på arbetsmarknaden. Sommarkurser ger studenter möjlighet att läsa in en utbildning i snabbare takt, att bredda sina studier till andra områden eller att vidareutbilda sig. Nu tillförs 16 miljoner kronor extra för att möjliggöra detta.

– I Sundsvalls väg framåt för att klara den strukturomvandling vi befinner oss i har vi i vårt påverkansarbete gentemot regeringen lyft behovet av ökade anslag till Mittuniversitetet. Att vi nu fått gehör betyder mycket i arbetet för att stärka Sundsvall, säger Bodil Hansson, (S), kommunstyrelsens ordförande.

Mittuniversitetet får den högsta relativa ökningen av utbildningsanslaget med en ökning på 2,5%. Om man ser till antalet platser på sommarkurser så ligger rikssnittet för tilldelningen på 206 platser medan Mittuniversitetet fick 740 platser.

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.