Smartare arbetssätt och minskade resekostnader med över 80%: ”Vi ser nya digitala vanor”

Pandemin med dess restriktioner påverkar vårt beteende, inte minst minskat resande.

När Sundsvalls kommun summerar tjänsteresorna under 2020 visar det en minskning på cirka fem miljoner kronor enbart vad gäller de externa kostnaderna gentemot avtalat resebolag.

– Statistiken visar tydligt hur resandet avtog mars 2020 när vi ställde om i samhället, vi har inom många verksamheter snabbt ställt om till nya digitala vanor, säger Emelie Holmlund, IT-strateg på Sundsvalls kommun som deltar i införandet av Microsoft 365.

Förbättrat stöd för digitalt arbete och lärande

Bild över axel på en medarbetare på en dator där ett digitlat möte genomförs med kollegor.

De förändrade vanorna har bland annat lett till att fortsätta använda och testa digitala verktyg och arbetssätt för möten. Foto: Mostphotos

Digitala möten har blivit lösningen när resandet inte har varit möjligt. Allt från dagliga arbetsmöten till att både arrangera och delta i konferenser. Sundsvalls kommun satsar därför på förbättrade stöd för digitala möten och digitalt lärande. Bland annat utökade möjligheter för digitala workshops, bättre möjligheter för digitala möten i våra mötesrum samt andra funktioner för att underlätta och förbättra medarbetarnas digitala vardag och arbetsmiljö. Och för att minska behovet av transporter till fysiska möten.

– Vi vet inte hur framtiden ter sig. Naturligtvis kommer vi att resa mer när pandemin lättar. Men vi kan verkligen fråga oss om varje enskild resa behövs på samma sätt som tidigare, säger Emelie Holmlund.

 

Nya klimatsmarta arbetssätt

Sundsvalls kommun kraftsamlar för att skapa nya möjligheter för Sundsvallsborna och vår gemensamma välfärd. Det innebär att kommunen både satsar och sparar. Ställer om, tänker nytt och utvecklar verksamheten för att nyttja resurserna på smartare sätt. Det finns stor potential i att fortsatt hålla fast vid digitala mötesvägar i större utsträckning än tidigare.

– Det handlar såklart även om minskade klimatavtryck, vilket är jättebra. Den digitala mognaden har ökat för att vi måste på grund av pandemin. Och det ligger helt i linje med vår resepolicy som vi nu ser över för att den ska ingå i Sundsvalls Klimat- och energiplan 2030, berättar Linnea Mothander, klimatstrateg på Sundsvalls kommun.

Linnea är projektledare för projektet Minskad klimatpåverkan. I arbetet ingår att ta fram förslag på en handlingsplan med det övergripande målet att Sundsvall ska bli klimatneutralt 2030. Arbetet ska presenteras för politiken våren 2022 och därefter resultera i en Klimat- och energiplan för Sundsvalls kommun (både kommunkoncernen och Sundsvall som geografisk plats).

– De största förflyttningarna vi kommer att behöva göra är att förändra våra transporter, att låta bli att resa i så stor utsträckning som möjligt där digitalt först kommer att vara en stor del, och att förändra våra inköp – stora som små, menar Linnea Mothander.

– Och vi ska komma ihåg att det ligger många miljoner i potten och värdefull tid att spara i att vi inte per automatik går tillbaka till tidigare mönster och vanor, menar Emelie Holmlund

Sundsvalls kommun kraftsamlar för framtiden. Enligt politiska beslut är målet fram till 2024 att minska Sundsvalls kommuns kostnader med totalt 470 miljoner kronor, varav en stor del handlar om effektivisering och minskad administration, att jobba på ett smartare sätt. Alla nämnder och förvaltningar bidrar i arbetet.

Mer läsning

Resan mot 5 000 nya jobb till 2030 har börjat på allvar

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.