Skärpta regionala rekommendationer i Västernorrland från 30 april till 23 maj

Flera skärpta regionala rekommendationerna införs fredag 30 april och gäller till och med 23 maj.

Smittspridningen av covid-19 är fortsatt hög i Västernorrland och smittskyddsläkaren har därför i samråd med länsstyrelsen nu beslutat att utvidga de regionala rekommendationerna i länet.

Fler regionala rekommendationer som nu införs 30 april är:

 • Begränsa dina sociala kontakter. Träffa inte andra än dem du bor med, utöver det som är nödvändigt på arbete eller i skola.
 • Arbetar du i en verksamhet med pågående utbrott av covid-19 bör du i största möjliga utsträckning undvika att vistas ute i samhället under den tid utbrottet pågår.
 • Träna inte inomhus i grupp (tre personer eller fler) om du är född 2001 eller tidigare. Denna rekommendation gäller inte personer som ägnar sig åt yrkesmässig idrott.

Sedan tidigare (12 april) gäller även dessa regionala rekommendationer i Västernorrland. Även de förlängs nu till 23 maj:

 • Munskydd bör användas av personer födda 2004 och tidigare vid resor med kollektivtrafiken oavsett tid på dygnet samt vid vistelser i offentliga inomhusmiljöer där risk för trängsel finns, till exempel köpcentra, butiker, apotek och serviceställen som bensinstationer och frisersalonger.
 • Alla bör avstå från onödiga resor, både inom och utanför länet. Måste resor göras så ska det kunna ske så smittsäkert som möjligt. Den som får symtom ska kunna ta sig hem på ett säkert sätt.
 • I vård- och omsorgsmiljö gäller särskilda rekommendationer kring munskydd. För munskyddsanvändning på arbetsplatser och inom skolan hänvisas till Folkhälsomyndighetens rekommendationer. I dagsläget finns inte någon generell rekommendation från Folkhälsomyndigheten om munskydd på skolor och arbetsplatser. Skolhuvudmän och arbetsgivare bör göra egna bedömningar för att se om munskydd kan vara aktuellt i vissa situationer.

Så använder du munskydd

Två saker är viktiga när du använder munskydd. Använd CE-märkta munskydd. Använd munskydden på rätt sätt.

Så använder du munskydd, 1177.se

Förstärkning av nationella råd

De regionala rekommendationerna ska ses som en förstärkning av de nationella råden som gäller från och med måndag 12 april och fram till och med söndag 9 maj. De regionala rekommendationerna gäller dock till 23 maj och kan komma att förlängas. Ungefär hälften av landets regioner har just nu egna regionala rekommendationer.

Sammanfattning av nationella råd:

 • Stanna hemma om du känner dig sjuk.
 • Tvätta händerna ofta.
 • Begränsa dina kontakter med andra.
 • Håll avstånd till andra människor.
 • Arbeta hemifrån om möjligt. Håll avstånd på arbetsplatsen.
 • Minimera risken för smitta vid idrotts-och fritidsaktiviteter.
 • Res smittsäkert. Detta råd är nu skärpt i Västernorrland enligt text ovan.
 • Använd munskydd i kollektivtrafik där du inte kan boka plats. Detta råd är nu skärpt i Västernorrland enligt text ovan.

Läs mer om nationella råd, krisinformation.se

Illustration munskydd

Foto: Sundsvalls kommun

Var sidan till hjälp?

 • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.