Har du koll på din ansökan?

Här finns en checklista. Det är du som ansvarar för att lämna rätt uppgifter och dokument till skolan.

Har du bifogat rätt betyg?

För att bedöma din behörighet så behöver vi dina betyg från gymnasium eller folkhögskola. Kontrollera så du även har betyg på kurser som krävs för särskild behörighet. Läs mer på respektive utbildning om vad som krävs.

Är tjänstgöringsintygen korrekta?

På vissa utbildningar krävs yrkeserfarenhet. För att bedöma om du uppfyller dessa krav så måste tjänstgöringsintyget innehålla;

  • Yrkestitel. Vilken befattning du haft.
  • Datum. Mellan vilka datum intyget gäller.
  • Sysselsättningsgrad. På intyget måste vi kunna se hur mycket du arbetat under perioden. Detta anges i procent, antal dagar eller timmar.

Har du ansökt med Reell kompetens?

Reell kompetens betyder att man saknar formella betyg, men har skaffat sig motsvarande kunskaper på annat sätt. För att vi ska kunna bedöma din reella kompetens så måste du bifoga ett kartläggnings formulär, samt bifoga dokument som styrker detta.

Vad är sista dag för att komplettera ansökan?

1 juni: Specialistundersköterska inom akutsjukvård, Specialistundersköterska inom barnsjukvård samt Säkerhetssamordnare.

17 juni: Arbetsmiljöingenjör, Medicinsk sekreterare/Vårdadministratör, Paralegal samt Redovisningsekonom med lönekompetens.

 

Läs mer om behörighet, ansökan och antagningsprocessen. Här hittar du även formuläret för reell kompetens.

 

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.