Ny rapport visar på ändrade resvanor under pandemin

I rapporten Trafikåret i Sundsvall följer vi upp trafiksiffror från föregående år. Årets siffror visar att människor ändrat sina resvanor under pandemin.

Pandemin har ändrat människors resvanor och det syns i trafiksiffrorna för 2020. Trafiken minskade för alla trafikslag – både för gång, cykel, kollektivtrafik och bil. Tydligast syns det på sifforna för kollektivtrafiken där antalet resor i stadsbusstrafiken har minskat med 30 procent. Biltrafiken på centrala vägar i Sundsvall har också minskat, men inte i samma utsträckning som kollektivtrafiken. Minskningen av cykeltrafiken var marginell, den påverkades inte på samma sätt som andra trafikslag under den inledande fasen av pandemin.

Varje år tar Sundsvalls kommun fram rapporten Trafikåret i Sundsvall. I rapporten följer vi upp trafiksiffror från föregående år för att se hur gång-, cykel-, kollektiv- och biltrafiken utvecklas i centrala Sundsvall och Sundsvalls kommun. I rapporten berättar vi också om det arbete Sundsvalls kommun har gjort kopplat till trafiken under året, och om andra viktiga projekt som påverkat trafiken. Vi blickar framåt, för att se vilka faktorer som kommer att påverka trafiken i kommunen kommande år.

Läs mer eller hela rapporten

Trafikåret i Sundsvall, sundsvall.se

Trafik och hållbart resande

Foto: Sundsvalls kommun

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.