Storgatan blir gågata från 1 april – förbud mot biltrafik

Från och med 1 april blir hela Storgatan gågata för att möjliggöra för uteserveringar.

Nu bereder vi plats för sommaren och uteserveringar på Storgatan mellan Strandgatan och Nybrogatan. Från och med 1 april regleras denna sträcka som gågata. På en gågata får motordrivna fordon inte framföras annat än för att korsa den.

Fordon får dock framföras på gågator om det behövs för:

  • varuleveranser till eller från butiker eller motsvarande vid gågatan
  • transporter av gods eller boende till eller från adress vid gågatan
  • transporter av gäster till eller från hotell eller motsvarande vid gågatan
  • transporter av sjuka eller rörelsehindrade personer till eller från adress vid gågatan

För dessa fordon gäller att

  • fordon får inte föras med högre hastighet än gångfart
  • fordon får inte parkeras på någon annan plats än särskilt anordnade parkeringsplatser
  • fordonsförare har väjningsplikt mot gående

 

Vid frågor:

gatuavdelningen@sundsvall.se

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.