Linbanan pausas tillfälligt – möjligt att besöka andra delar av berget

På Norra Berget pågår förberedelser för en ny lekplats. Den ser vi mycket fram emot.

Lekplatsen

Lekplatsen på Norra Berget Foto: Norra Berget

 

Som ett steg i arbetet pausas möjligheten att använda linbanan tillfälligt med start innan påskhelgen. Förutom att linbanan pausas är också ett mindre område runt den inhägnat. Orsaken är att vi i samband med förberedelserna för den nya lekplatsen, genom provtagning, har funnit bly i jorden. Bly är ett ämne som ligger stilla.

Vårdnadshavare till barn med ökad benägenhet att stoppa jord och sand i munnen (Pica-beteende) bör vara extra vaksamma att detta inte sker.

Expertutlåtande

Arbets- och miljömedicin fungerar som ett kunskapscentrum för bland annat Region Västernorrland. Arbets- och miljömedicin har på vår uppmaning gjort en miljömedicinsk bedömning av marken och en riskbedömning av intag av blyförorenad mark.

Sammanfattningsvis visar underlaget på mycket höga värden av bly i en provpunkt, belägen vid linbanan. Övriga provpunkter visade lägre halter än riktvärdet Mindre Känslig Markanvändning. Det höga värdet som nu upptäckts där skulle kunna bero på om provet fångat ett blyfragment och alltså inte speglar markförhållandena mer generellt.

Sammantaget bedömer vi detta möjliga extra intag som onödigt ur risksynpunkt men det möjliga ökade intaget av bly förväntas ändå inte orsaka några hälsoeffekter bland barnen.

Ansvarsfull provtagning

När det blir barmark kommer vi att genomföra en förnyad och större provtagning. Analyserna från den kommer att visa hur vi på bästa sätt ska ta hand om jorden och göra marken tillgänglig igen.

Orsaken är tidigare skjutbana

Platsen har tidigare varit skjutbana och det är orsaken till att bly hamnat i marken.

Möjlighet att besöka andra delar av Norra Berget

Se djuren i hagarna, åk rutschkanan, gunga i gungorna eller gå en upptäcktsfärd i naturreservatet. Passa på att gå årets Vintervandring som pågår fram till 11 april. Den startar vid Stallet, en bit ned i backen mot stora parkeringen.

Besök Café Gesällen, Café Gullgården och Restaurang Grankotten eller handla i butikerna med lokalt och unikt utbud. Njut av utsikten över staden, grilla vid grillplatserna eller bara var!

Kom ihåg att hålla avstånd till varandra.

Fler lekplatser i Sundsvalls kommun

sundsvall.se/lekplatser kan du upptäcka andra lekplatser i Sundsvalls kommun.

Frågor om inhägnaden

Har du frågor kan du kontakta oss via 060-19 12 00 eller info.norra@sundsvall.se

Läs tidigare nyhet om förberedelserna för lekplatsen

Tidigare publicerad nyhet om lekplatsen hittar du här

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.