Full pott för Botniska korridoren när Regeringen ansöker om EU:s stöd

Det blev jackpot för Bottniska korridoren när regeringen beslutat sig för att ansöka om EU:s stöd. Ansökan gäller stöd till tre järnvägsprojekt i Sverige.

Inkluderat är de tre viktigaste flaskhalsarna i Botniska korridoren:

  • Norrbotniabanan,
  • Nya Ostkustbanan
  • Godsstråket genom Bergslagen.

Alla tre projekt ligger längs den prioriterade stomnätskorridoren. Satsningen blir en viktig bekräftelse på att de sju nordligaste regionerna har betydelse för EU:s ekonomi.

Kommunstyrelsens ordförande Bodil Hanson med Sundsvallsbron i bakgrunden

Kommunstyrelsens ordförande Bodil Hansson Foto: Evelina Ytterbom

— Det är en tydlig signal som regeringen skickar till EU om hur viktig den Bottniska korridoren är, inte bara för oss lokalt utan för hela Sverige. Näringslivet investerar enorma resurser i norra Sverige och vi har stora möjligheter att fortsätta växa och bidra till Sveriges totala tillväxt. För oss i Sundsvall skulle satsningen innebära kortare restider och mer tågtrafik säger Bodil Hansson, Kommunstyrelsens ordförande

Här, i de sju nordligaste regionerna finns flera världsledande företag och verksamheter. Vilka är i behov av kompetensförsörjning och möjligheter till hållbara transporter. Näringslivet investerar samtidigt 1 000 miljarder. Kombinerat ställer det krav på att bygga ut järnvägen norrut.

— Med dessa tre järnvägsprojekt på plats i sin helhet kan vi få en järnväg för 250 km/h som dessutom klarar långa och tunga godståg. Det är glädjande att regeringen nu använder möjligheten till medfinansiering från EU, eftersom detta är av vikt för hela EU, säger Elvy Söderström, ordförande Botniska korridoren.

Att utveckla infrastruktur är en förutsättning för ett starkt Sverige.

— Jag är glad det finns flera bra projektförslag som regeringen nu kan tillstyrka. Sverige har projektdeltagare i fler än 10 procent av EU:s samtliga CEF-projekt – det är en imponerande siffra för ett av Europas minsta länder, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.