Sundsvalls mobila bibliotek når låntagare från Hälsingegränsen till kanten av Jämtland

2020 är ett år som har inneburit utmaningar för alla – så även för det mobila biblioteket.

 

Mobibblans turlista täcker 56 hållplatser inom ett område från Västanå i södra Njurunda till Långliden i nordväst och Vigge/Norrhassel i väster.

– Det är en viktig folkbiblioteksservice mot skolor/förskolor i ytterområde och glesbygd, men även en biblioteksservice mot privatpersoner i glesbygd med funktion som eftermiddagsbibliotek i Bredsand, Skönsberg och Njurundabommen, säger Jan Åkerström, chaufför och biblioteksassistent.

Den mobila biblioteksverksamheten stoppades helt i november efter direktiv att stänga lokaler under pågående pandemi.
Då ställde stadsbibliotekets personal snabbt om.
Under tiden ordinarie verksamhet har stått stilla så har de fortsatt köra turer med förbeställda böcker till skolor, förskolor och låntagare i glesbygd.

– Låntagarna kommer med önskemål via mejl, telefon eller reserverar själv via bibliotekets webbsida, berättar Birgitta Ingebrand, bibliotekarie.

– På så sätt erbjuder vi dem att ”byta böcker” ungefär var fjärde vecka, säger Jan Åkerström.

Så trots pågående pandemi rullar fortfarande böcker ut till Sundsvalls ytterområden – tack vare snabbfotade medarbetare.

Sundsvalls mobila bibliotek når låntagare från Hälsingegränsen till kanten av Jämtland

Foto: Sundsvalls kommun

FAKTA: Mobibblan

Under juli månad 2020 upptog Mobibblan viss sommarverksamhet i Bergafjärden, Bredsand och Slädaviken.
Mobibblan lånade under 2020 ut 25 500 böcker, vilket är att jämföra med ca 35 000 lånade böcker under 2019.
Den mindre bilen är inlånad från en annan verksamhet inom biblioteket som arbetar med digital folkbildning, Digidel (digital delaktighet), vars verksamhet också har behövts pausas under pågående pandemi.

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.