Klimatsmartare Sundsvallsbor sorterar och återvinner allt mer

De två senaste åren har Sundsvallsborna bidragit till ett bättre klimat bland annat genom att sortera sitt avfall mer noggrant.

Person slänger saker på återvinningsstation.

Foto: Mostphotos

– En analys visar att vi har tio procent mer ”rätt” avfall i hushållssoporna jämfört med föregående år. Kanske beror det på att man tillbringat mer tid hemma i år, och då fått tid att rensa och sortera, säger Helge Sjödin, styrelseordförande för Mittsverige vatten och avfall.

Att kunderna sorterar bättre gör att mängden avfall minskar i både gröna och bruna tunnan. Förändringen kan kopplas både till det genomslag klimatfrågorna fick under 2019, och covid-19. Restavfallet och matavfallet minskade med 10 kilo per person, från 190 kilo (2019) till 180 kilo (2020).

I en tillvaro med restriktioner och uppmaningar om att hålla avstånd har e-tjänster både efterfrågats och fyllt en viktig uppgift.
– Införandet av olika e-tjänster har varit viktiga för att kunna ge våra kunder en god service i den situation som råder. Ett positivt exempel är Trädgårdssäcken som blivit mycket populär, säger Anneli Wikner, vd på Mittsverige vatten och avfall.

– Vi har klarat oss bra och varit följsamma kring restriktionerna, samtidigt som vi bland annat har kunnat hantera en ökning på 50 000 besökare vid våra återvinningscentraler, vilket i sig är en rejäl utmaning även under normala förhållanden, säger Anneli Wikner.

Mittsverige vatten och avfall arbetar för att minska sin klimatpåverkan, och därigenom vara med och bidra till Sundvalls kommuns målsättning att bli klimatneutral. Ett exempel är bygget av en ny ventilkammare vid Skepparplatsen i Sundsvall. Här används grön betong, ett material som ger hälften så mycket koldioxidutsläpp som traditionell betong.
– Vi är duktiga på innovation och att pröva ny teknik. Det ligger i bolagets anda att vara lite före och våga spänna bågen, säger Helge Sjödin.

Under 2021 planeras byggande av allmän vattenförsörjning och avloppshantering längs Njurundakusten starta, ett både stort och viktigt projekt.
– Det här är ett jätteprojekt med ett klart och tydligt mål: att säkra havsmiljön längs Njurundakusten, säger Anneli Wikner.

Mittsverige vatten och avfall står väl rustade för framtiden.
– Vi är redo att ställa om utifrån de behov vi ser både mot kunder och internt. Till exempel fortsätter arbetet med att se över vår avfallsinsamling, säger Anneli Wikner.

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.