15 miljoner kronor i statsbidrag till Vuxenutbildningen skapar nya arbetstillfällen

Vuxenutbildningen Sundsvall har beviljats 15 miljoner kronor i extra statsbidrag till Yrkesvux för olika typer av gymnasiala yrkesutbildningar

Bidraget innebär fler gymnasiala yrkesutbildningar som matchar arbetsgivarnas behov av kompetens och skapar nya arbetstillfällen.

Vuxenutbildningen

Foto: Pixabay

Yrkesvux är gymnasiala yrkesutbildningar som utformas utifrån arbetsgivarnas behov av kompetens och som synliggörs från bland annat Arbetsförmedlingens och kommunens/Näringslivsbolagets prognoser och undersökningar. Anställningsgraden efter en genomgången yrkesutbildning ligger i genomsnitt på 80 procent.

 – Vi är såklart otroligt glada över beskedet. Vi beviljades allt vi sökte statsbidrag för i denna extra sökomgång för Yrkesvux. Vi kommer nu kunna möta upp arbetsgivarnas behov av kompetens på ett ännu bättre sätt och skapa fler arbetstillfällen, säger Kerstin Nordensson, Skolchef Vuxenutbildningen, Individ- och arbetsmarknadsförvaltningen (IAF).

De 15 miljoner kronor som nu beviljats är ett extra statsbidrag. Under året kommer ett antal nya utbildningar att starta inom brisyrkeområden som exempelvis vård- och omsorg, barnomsorg, yrkesförare och industriteknik. Med tidigare erhållna statsbidrag för 2021 har Vuxenutbildningen fått 36 miljoner kronor i stadsbidrag till att anordna bristyrkesutbildningar som ska slutföras under 2021.

– Det är glädjande då vi vet att många arbetsgivare vill anställa men inte kan hitta rätt kompetens bland de arbetssökanden. Genom dessa miljoner kan vi skapa fler utbildningsmöjligheter för Sundsvallsborna och bättre förutsättningar för näringslivet säger Jonas Väst (s), ordförande i individ- och arbetsmarknadsnämnden (IAN).

Förutom de utbildningar vi redan erbjuder har tre nya gymnasiala yrkesutbildningar med sex inriktningar skapats med start våren 2021. Industritekniskt program, inriktningarna CNC-operatör, underhållstekniker, plåt- och svetsare. Fordonsprogrammet, inriktningarna fordonsmekaniker och lastbilsmekaniker samt Naturbruksprogrammet, inriktning skogsmaskinförare. Totalt finns idag 24 gymnasiala yrkesutgångar. Cirka 650 elever läser just nu dessa utbildningar. Med de nya bidragen räknar Vuxenutbildningen med att ytterligare cirka 150-200 elever ska kunna läsa någon form av Yrkesvux.

Vill du veta mer? Kontakta
Kerstin Nordensson, Skolchef Vuxenutbildningen, Individ- och arbetsmarknadsförvaltningen (IAF), telefon 070-572 59 40, e-post kerstin.nordensson@sundsvall.se

Jonas Väst, Ordförande i individ- och arbetsmarknadsnämnden (IAN), telefon 070-189 35 78, e-post jonas.vast@sundsvall.se

Bakgrund till att staten finansierar så stora volymer gymnasiala yrkesutbildningar:
Utvecklat komvux ska stärka kompetensförsörjningen. I januari kom beskedet att regeringen fattat beslut om förslag till ny lagstiftning för att stärka den kommunala vuxenutbildningen (komvux). För att fler vuxna ska få möjlighet att gå en yrkesutbildning som leder raka vägen till jobb beslutade också regeringen att öka statens finansiering av den gymnasiala yrkesutbildningen inom komvux (regionalt yrkesvux). Syftet är att stärka kompetensförsörjningen, snabba på integrationen och öka omställningsförmågan på arbetsmarknaden.

Mer läsning:

Sundsvalls kommun förlänger insatser för att stötta det lokala näringslivet

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.