Sundsvalls kommuns minskade fordonspark sparar miljoner och minskar klimatavtrycken

Sundsvalls kommun kraftsamlar för att skapa nya möjligheter för Sundsvallsborna och vår gemensamma välfärd.

Ulf Rautila i bilpool-bil framför Sundsvallsbron.

Ulf Rautila, tillförordnad avdelningschef för Servicecenter Fordon och Transport. Foto: Sundsvalls kommun

Som en del i kommunens arbete med att minska kostnaderna och samtidigt ge en god medborgarservice har Servicecenter Fordon och Transport under det gångna året minskat vagnparken med totalt 68 fordon. Det innebär en besparing på cirka 6,8 miljoner kronor. Och minskade klimatavtryck med 7 gram koldioxid per körd kilometer.

– Vi står inför tuffa ekonomiska tider och det här är ett bra exempel på hur vi sparar på övergripande kostnader inom kommunen. Genom ett effektivare nyttjande av våra kommunala fordon kan vi både spara pengar och gynna klimatet, säger Hans Forsberg (C), ordförande i service- och förvaltningsutskottet.

Sundsvalls kommun hade den 1 januari 2020 en fordonspark bestående av 609 personbilar och lätta lastbilar. Nu är den reducerad till 541 fordon. Utgångspunkten har varit nyttjandegrad. Körs bilen färre än 1000 mil per år bör verksamheten, om behov finns, nyttja bilpoolen istället.

– Det känns mycket bra att vi har minskat antal fordon och skapat bättre samordning och ökad medveten om nyttjandegrad. Vi har haft en bra dialog med alla verksamheter och förvaltningar. Det finns en stor kostnadsmedvetenhet och miljömedvetenhet i verksamheterna, säger Ulf Rautila, tillförordnad avdelningschef på Servicecenter Fordon och Transport.

Minskningen av antal bilar i vagnparken innebär minskade koldioxidutsläpp från totalt 142 gram per kilometer till idag 135 gram per kilometer. Det är 7 gram mindre koldioxidutsläpp per körd kilometer under 2020.

Servicecenter Fordon och Transport har även gjort kostnadsbesparingar på cirka 700000 kronor genom att inte montera extraljus som standard på alla fordon. Vidare har man minskat antal nycklar till varje fordon. Två mot tidigare tre. En besparing på cirka 400000 kronor. Att på det här sättet identifiera besparingar och utveckla förbättrade arbetssätt är ett pågående arbete för hela Servicecenter på Sundsvalls kommun.

Enligt politiska beslut är målet fram till 2024 att minska Sundsvalls kommuns kostnader med totalt 470 miljoner kronor, ett arbete som alla nämnder och förvaltningar bidrar i.

Fakta:

Sundsvalls kommuns Servicecenter samlar kommungemensamma funktioner i syfte att minska kostnaderna för kommunen. Servicecenter erbjuder standardiserade tjänster enligt en tjänstekatalog som baseras på de behov verksamheterna har och finansieras till största del av intäkter från kommunens förvaltningar och bolag. Tjänsterna ska minst hålla samma kvalitet som marknaden till lika eller lägre pris. Servicecenter har 408 medarbetare, omsätter 493 miljoner kronor och består av 2 enheter och 6 avdelningar, varav Fordon och Transport är en avdelning. Servicecenter Fordon och Transport har två sektioner varav sektionen Fordon samordnar allt inom inköp, förvaltning och avyttring av fordonsflottan och sektionen Transport samordnar person- och godstransporter inom kommunen.

Andra exempel på besparingar inom administration:

Nytt avtal säkerställer Sundsvalls kommuns behov av teknisk kompetens och sparar samtidigt drygt 50 miljoner kronor.

Sundsvall kraftsamlar för framtiden.

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.