En snöstorm stoppar inte hemtjänstpersonalen

Oavsett snöstormar eller tidpunkt på dygnets alla dagar ser hemtjänstpersonalen till att ge god och säker omsorg till dem vi är till för.

Hemtjänstpersonalen har ingen fast arbetsplats utan färdas hem till våra brukare som bor i kommunens alla hörn. Väder och väglag gör att vissa dagar är mer utmanande än andra att ta sig fram. Under förra veckans snöstorm, stöttade Hemvärnet upp hemtjänsten med 5 bandvagnar med förare som stod redo vid fem av våra hemtjänstlokaler runt om i kommunen.

– Det var mycket uppskattat att få stöd från Hemvärnet, bandvagnarna behövdes inte användas men det var en trygghet för hemtjänstpersonalen som visste att det fanns hjälp att få om det skulle behövas, säger Jolanta Sörebäck, områdeschef Syd.

Hemtjänstpersonalen fick tillgång till fler fyrhjulsdrivna bilar, då det var bekymmersamt att ta sig fram även i våra centrala delar. Som extra säkerhetsåtgärd uppmanades det att hemtjänstens bilar skulle vara försedda med extra utrustning som exempelvis filtar, ficklampor, spadar, sopar med mera. Utifrån bedömningar från enhetschefer togs extrapersonal in och man gjorde vissa prioriteringar och planerade om en del besök. Personal förde en nära dialog med berörda brukare och närstående var behjälpliga inför och under snöstormen.

– Personalen gör ett fantastiskt jobb som under alla tider på dygnet och oberoende  av väderutmaningar tar sig fram till kommunens medborgare för att ge stöd och hjälp. Medan andra uppmanas att hålla sig hemma i säkerhet är hemtjänstpersonalen i tjänst för att leverera välfärd., säger Jolanta Sörebäck områdeschef, Vård och omsorgsförvaltningen.

Att jobba inom hemtjänsten

Kollegorna Mari Ljung och Karin Söderberg jobbar båda inom hemtjänsten i Njurunda. Båda jobbar i ytterområdena och arbetade under förra veckans snöstorm. Trots besvärligt väglag, ytterdörrar som var svåra att öppna och någon elstolpe som ramlat över vägen, så tycker de att arbetet gick bra.

Under förra veckas snöstorm jobbade både Mari och Karin och trots att de möttes av ytterdörrar som var svåra att öppna och någon elstolpe som ramlat över vägen, så tycker de att arbetet gick bra.
Att arbeta vid sådana tillfällen kräver en hel del omprioriteringar i arbetsuppgifterna för hemtjänstpersonalen.

–  Man får ta det lugnt i trafiken, resorna tar längre tid än vanligt och mycket handlar om att planera om och prioritera de besök som är mest akuta som exempelvis till de brukare som behöver medicin medan insatser som exempelvis städ får bokas om,  säger Karin Söderberg.

Ingen dag är den andra lik inom hemtjänsten. Som hemtjänstpersonal möts de dagligen av nya utmaningar, snöstorm eller inte. Båda två trivs väldigt bra i sin arbetsroll inom hemtjänsten och skulle inte kunna tänka sig att byta bort det:

– Jag gillar att arbetsrollen innebär frihet under ansvar, det är ett tacksamt jobb att få hjälpa människor och känna sig behövd, säger Mari Ljung och får medhåll av kollegan Karin Söderberg.

Tacksam för dialog och hjälp av anhöriga

Under samhällskriser som exempelvis snöstormar behöver vi alla hjälpas åt. Om du är anhörig till en brukare med hemtjänst och har goda idéer som kan underlätta för din anhörige vid kommande oväder eller kriser, vare sig det handlar om snöskottning som hjälpsamma grannar är vi tacksamma för att du kontaktar hemtjänstpersonalen för dialog.

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.