Nytt avtal säkerställer Sundsvalls kommuns behov av teknisk kompetens och sparar samtidigt drygt 50 miljoner kronor

Sundsvalls kommun kraftsamlar för att skapa nya möjligheter för sundsvallsborna och vår gemensamma välfärd.

I ett led att minska kostnaderna och fortsätta ge en god medborgarservice har nu Sundsvalls kommuns inköpsenhet upphandlat ett stort ramavtal som ger en besparing på omkring totalt 50 miljoner kronor under de kommande fyra åren.

– Vi har samlat kommunkoncernens volym och på så sätt skapat bättre förutsättningar för både små och medelstora företag, säger Sebastian Berg, upphandlare på Inköpsenheten i Sundsvalls kommun.

Pågått under drygt ett år

Arbetet med ett av Sundsvalls kommuns största ramavtal som pågått under drygt ett år har nu kommit till ett avslut. Nu står ett nytt ramavtal för tekniska konsulter i Sundsvalls kommunkoncern klart.

Bakom upphandlingen står Sundsvalls kommuns inköpsenhet som har till uppdrag att samordna kommunkoncernens inköp av varor och tjänster. Det handlar om allt från konsulttjänster till kursmaterial inom skola och skyddsutrustning inom vården.

Säkerställer behovet av teknikkonsulttjänster

Det nya ramavtalet omfattar ett 30-tal kompetensområden och säkerställer nu behovet av teknikkonsulttjänster under kommande fyra år.

– Vi ser en potentiell besparing på i genomsnitt 14 procent per kompetensområde. Det handlar om drygt 50 miljoner kronor i besparingar under ramavtalsperioden, säger Sebastian Berg.

Ramavtalet handlar om allt från tekniska lösningar för nya anläggningar, projektörer för storkök, el, vvs och markorienterade geotekniska undersökningar.

– Det här känns jättekul. Det här kommer frigöra resurser för våra välfärdsverksamheter, säger Sebastian Berg.

Enligt politiska beslut är målet fram till 2024 att minska Sundsvalls kommuns kostnader med totalt 470 miljoner kronor, ett arbete som alla förvaltningar bidrar i.

FAKTA: Om Inköpsenheten

Inköpsenheten är en grupp upphandlare som har som uppdrag att verka för samordning utav kommunkoncernens inköp. Genom att samordna kommunkoncernens inköp av varor och tjänster till bättre villkor tillgodoses kommunens behov på ett samhällsekonomiskt effektivt sätt där miljömässig och social hållbarhet är en målsättning.

Ett team bestående av fem glada medarbetare i kontorsmiljö

Foto: Pixabay

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.