Vaccination mot Covid-19 inom vård och omsorg är i full gång

Statusuppdatering 2021-01-21

Sedan vaccinationsstarten har vi vaccinerat 1750 personer i våra verksamheter inom vård och omsorg. 115 av dessa personer har fått båda sina vaccindoser. Under den här veckan har vi även påbörjat att vaccinera i fler av våra verksamheter, utöver äldreomsorgen.

Under vecka 4 kommer vi enbart att vaccinera brukare som ska ha sin andra vaccinationsdos, eftersom det kommer en minskad vaccinmängd till regionen. Viktigt att känna till är att det kan bli snabba förändringar i tidsplaneringen, beroende på tillgång till vaccinationsdoser.

Alla brukare kommer att kontaktas för samtycke och information närmare det aktuella vaccinationsdatumet. Vi kan i dagsläget inte svara på hur många dagar innan man får besked. Om din närstående inte kan företräda sig själv av något skäl så kommer anhöriga/gode män att kontaktas.

Vaccineringen av personal inom vård och omsorg påbörjades den 6 januari:

– Det är stort intresse för vaccin bland våra medarbetare, regionen vaccinerar just nu cirka 400 medarbetare i veckan. Hur detta fortlöper beror på Regionens kapacitet och tillgång till doser, säger Annika Eriksson, verksamhetschef Hälso- och sjukvård.

Annika Eriksson är nöjd samarbetet med regionen, vilket har varit avgörande för vaccinationsarbetet som från första stund har gått som planerat.

– Jag vill också passa på att berömma alla fantastiska medarbetare i vård och omsorg som gör sitt yttersta för att vi ska ro detta i land, säger Annika Eriksson, verksamhetschef Hälso- och sjukvård.

Frågor och svar om vaccineringen inom vård och omsorg

Vi har samlat frågor och svar kring vaccineringen i våra verksamheter här: Vaccination Vård och omsorg, Covid 19

Generell information om vaccination och vaccin mot covid-19 – medborgare

Du som inte är brukare eller närstående vänder dig direkt till 1177 Vårdguiden för frågor och information om vaccination mot covid-19: Information om vaccination Covid-19, 1177 Vårdguiden

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.