Skärpta råd – Kulturmagasinet stängt till och med 24 januari 2021

Nu gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smittspridning av covid-19.

Den 14 december upphör de lokala skärpta råden att gälla. Alla i samhället, både individer och verksamhetsansvariga, har en skyldighet att vidta åtgärder för att förhindra smittspridning. Det gäller också vid firande av högtider.

Det innebär att Kulturmagasinet är stängt för allmänheten till och med 24 januari 2021 men detta kan komma att förlängas.

Det innebär att inga program såsom konserter, visningar eller andra arrangemang kommer att kunna genomföras i Kulturmagasinet under resterande del av året 2020.

– Vi tycker naturligtvis att detta är mycket tråkigt men det är självklart att vi tar vårt ansvar för att bidra till minskad smittspridning. Nu förväntar vi oss att var och en följer de råd som gäller. Ta ditt ansvar, säger Daniel Eklund, chef Sundsvalls museum.

Mer information om coronavirusets påverkan på våra verksamheter inom kultur och fritid hittar du på Kultur och fritid, Covid-19.

Ta del av de nationella råden här så att du vet vad som gäller och kan ta ditt ansvar, krisinformation.se

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.