Skärpta restriktioner inför jul- och nyårshelgerna. All verksamhet som inte är nödvändig stängs.

Regeringen ser med oro på den höga smittspridningen av covid-19. Situationen fortsätter vara mycket allvarlig.

Smittspridningen är hög och läget i vården är väldigt ansträngt. Personal inom sjukvården och äldreomsorgen jobbar dygnet runt.

Regeringen presenterade därför ett antal skärpta åtgärder som gäller med omedelbar start och fram till och med 24 januari 2021. Så här påverkas våra verksamheter:

All verksamhet som inte är nödvändig bör stängas.

Följande verksamheter i Sundsvalls kommuns regi stängs helt: Samtliga badhus, museer, ishallar, idrottshallar, gym och fritidsgårdar, inklusive Unga Magasinet. Vi stänger även bibliotekslokalerna tills vidare.

Gymnasieskolor ska undervisa på distans. Gymnasiesärskolan är undantagen.

Alla gymnasieskolor bedriver enbart distansundervisning till och med den 24 januari 2021.

Ta del av samtliga skärpta restriktioner inför jul- och nyårshelgerna på krisinformation.se

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.