Sundsvalls kommuns nya budget – en satsning på jobb och omsorg

På måndagen presenterade den politiska majoriteten en ny budget för Sundsvalls kommun för de kommande två åren.

Sundsvalls kommuns politiska majoritet presenterade på måndagen en ny budget

Sundsvalls kommuns politiska majoritet presenterade på måndagen en ny budget. Foto: Sundsvalls kommun

Det nya budgeten är en revidering av den nuvarande budgeten som bland annat innehåller nya satsningar på jobbskapande och äldreomsorgen.

– Vi ser att arbetslösheten ökar i pandemins spår och Sundsvall har drabbats av ett flertal varsel under våren. Samtidigt ser vi att näringslivet i Sundsvall har behov av att anställa 1 300 personer under det kommande halvåret. Genom att satsa på jobbskapande insatser som till exempel matchning är vårt mål att få fler Sundsvallsbor i arbete. Det är också en förutsättning för att kommunen ska få mer skatteintäkter och kunna satsa mer på välfärden, säger Bodil Hansson (S), kommunstyrelsens ordförande.

I den nya budgeten satsar politiken därför 10 miljoner kronor per år att få nya företag att etablera sig i Sundsvall. Samtidigt för får Individ- och arbetsmarknadsnämnden 20 miljoner kronor extra per år för att kunna möta det ökade trycket med fler arbetslösa och satsa på omställning av dessa. Vård och omsorgsnämnden får 42 miljoner kronor per år i riktade statsbidrag som både beräknas påverka nämndens resultat positivt och innebära satsningar på personalen.

– Det här innebär att vi nu påbörjar arbetet med att fasa ut de delade turerna för personalen. Det är något som vi vet kommer att göra skillnad för de som arbetar och öka attraktiviteten för yrket. Vi kommer även göra utbildningsinsatser som innebär att personalen kan vidareutbilda sig på betald arbetstid, säger Isabell Mixter (V), ersättare i kommunstyrelsen.

Satsningarna finansieras dels av de ökade statsbidragen men kommer även att tas på resultatet. Samtidigt meddelar den politiska majoriteten att man gett tjänstemännen i uppdrag att avyttra tomma lokaler som kommunen äger för att ytterligare öka intäkterna för kommunen.

– Vi behöver avyttra tomma lokaler som kommunen inte längre har behov av. Det handlar både om att minska kostnader men också om att öppna upp för att andra aktörer att kunna skapa verksamhet där, vilket vi tror kan ge flera positiva effekter för Sundsvall, säger Hans Forsberg (C), ordförande i service- och förvaltningsutskottet.

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.