Förberedelserna för den nya lekplatsen har börjat

Kultur- och Fritidsnämnden fattade tidigare i år beslut om investeringar, inklusive en ny lekplats och förbättrad aktivitetsyta.

Förberedelser för markarbetena har påbörjats med bland annat omfattande provtagningar under hösten. Resultatet visar att det på en mycket avgränsad yta finns förhöjda halter av bly i marken.

Vi har utfört provtagningar och på området är halterna generellt låga. Men i en punkt har blyhalter över riktvärdet uppmätts, berättar Astrid Göthe, miljöhandläggare på Sundsvalls kommun.

Anledningen till det är att platsen tidigare varit skjutbana. Halten innebär ingen risk i dagsläget för besökarna. Just nu planeras åtgärder för hur marken ska tas om hand.

Det är bra att vi upptäckte det här och kan åtgärda det, säger Catrine Hovanta, Drakfastigheter, som projektleder arbetet med den nya lekplatsen och upprustningen av Norrgården.

Mycket populärt besöksmål
Norra Berget är ett av regionens mest populära besöksmål, en plats där besöksmängden inte minskat i samband med Covid-19, men istället ökat. Det är en plats där det är lätt att umgås utomhus.

Det är vår förhoppning att Norra Berget kommer fortsätta vara en populär plats för både sundsvallsbor och tillresta. Lekplatsen ska utformas på ett sätt som knyter an till Norra Bergets historia och karaktär, säger Erika Forsberg, Norra Berget.

Översiktskarta över Norra Berget

Kontaktpersoner

Välkommen att kontakta följande personer vid frågor om:

Om provtagning och markmiljö.
Astrid Göthe, miljöhandläggare, Sundsvalls kommun, astrid.gothe@sundsvall.se, 060-19 13 92.

Om projektet ”Ny lekplats och upprustning av Norrgården”.
Catrine Hovanta, projektledare Drakfastigheter, catrine.hovanta@sundsvall.se, 070-345 32 63.

Om verksamheten på Norra Berget Sundsvalls friluftsmuseum.
Erika Forsberg, enhetschef, friluftsmuseerna, erika.forsberg@sundsvall.se, 073-271 17 15.

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.