Därför flaggar Sundsvalls kommun i regnbågens färger

Du har kanske sett att ett hundratal flaggor i Sundsvalls kommun varit regnbågsfärgade den här veckan?

En bild med flaggstänger med regnbågsfärgade flaggor utanför Kulturmagasinet i Sundsvall.

Just nu flaggar Sundsvalls kommun i regnbågens färger. Foto: Evelina Ytterbom

Sundsvalls kommun flaggar i dagarna för att sätta fokus på regnbågsveckan och manifestera för ett öppet och fördomsfritt Sundsvall.

– Vi vill manifestera ett öppet och fördomsfritt Sundsvall där vi respekterar alla människors lika värde. Det är viktigt att vi synliggör HBTQ-personers rättigheter i vår kommun, säger Arianne Sundman, ordförande i kommunfullmäktige.

Regnbågsveckan är ett samarbete mellan biblioteken i länet, Regionbibliotek Västernorrland och Scenkonst Västernorrland.
För att uppmärksamma detta flaggar Sundsvalls kommun med just regnbågsflaggor.

– Sundsvalls kommun anser att regnbågsveckan är ett fantastiskt initiativ och uppmuntrar alla som kan att bidra till att lyfta HBTQ-perspektivet i olika sammanhang säger Henrik Rinstad, HR-strateg på Kommunstyrelsekontoret.

– Vi på Sundsvalls kommun är övertygade om att vår service till medborgare och vår arbetsmiljö blir bättre om vi aktivt utvecklar verksamheten utifrån perspektiven kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder, säger Henrik Rinstad.

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.