Ta ditt ansvar – besök inte kommunens äldreboende

Sedan det nationella besöksförbudet togs bort den 1 oktober har det varit många efterlängtade och glädjefyllda möten på kommunens äldreboenden.

Nu har vi tyvärr en ökad smittspridning av Covid-19 i länet och i våra verksamheter. Med anledning av den allvarliga situationen vi befinner oss i, avråder vi dig från och med 16 november att besöka våra äldreboenden.

– Vi har full förståelse att det kommer bli en tuff tid att inte kunna träffa sina närstående, men för att minska smittspridningen och skydda våra äldre och sköra medborgare är det nödvändigt, säger Marie Lissäng, förvaltningsdirektör Vård och omsorgsförvaltningen.

Externa aktörer

Vår avrådan gäller även dig som extern aktör.

I linje med Folkhälsomyndighetens beslut

Vår avrådan att besöka kommunens äldreboenden, ligger i linje med det beslut som Folkhälsomyndigheten tog 16 november tillsammans med regionens smittskyddsläkare och Länsstyrelsen om skärpta råd för alla som bor och vistas i Västernorrlands län, samt verksamheter och arbetsgivare. Läs mer här: https://sundsvall.se/2020/11/16/covid-19-skarpta-rad-i-vasternorrland/

Fortsätt hålla kontakten med dina närstående

Vi som jobbar på kommunens äldreboenden jobbar aktivt för att skapa guldkant i din närståendes vardag, under de omständigheter som nu råder. Kom ihåg att fortsätta hålla kontakten med dina närstående, ett telefonsamtal eller videosamtal är mycket värdefullt.

Jul och nyår

Vi vet inte hur Coronaläget kommer att se ut under jul och nyår. Just nu måste vi alla ta ansvar för att följa de skärpta råden. Det ökar möjligheterna att få träffas under jul och nyår.

Särskilda skäl för besök?

Givetvis kan det finnas särskilda skäl att göra ett besök på kommunens äldreboende, kontakta personal på det aktuella boende för att hitta en lösning.

Har du funderingar?

Kontakta enhetschefen på din närståendes äldreboende.

 

 

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.