Skärpta råd – Sundsvalls museum stängs för allmänheten från 17 november

Folkhälsomyndigheten och Smittskyddsläkare har den 16 november fattat beslut om skärpta råd.

Spridningen av covid-19 ökar i hela länet. Folkhälsomyndigheten har infört lokala restriktioner i Västernorrland, vilka säger bland annat att alla bör avstå från att vistas i inomhusmiljöer som museer.

Det innebär att Sundsvalls museum stängs för allmänheten från och med 17 november 2020 till och med 13 december 2020 men kan komma att förlängas.

Mer information om coronavirusets påverkan på våra verksamheter inom kultur och fritid hittar du på Kultur och fritid, Covid-19.

Skärpta råd i Västernorrlands län
Folkhälsomyndigheten har i samråd med Region Västernorrlands smittskyddsläkare och Länsstyrelsen beslutat om skärpta råd för alla som bor eller vistas i länet, samt verksamheter och arbetsgivare.

Läs de skärpta råden i sin helhet på 1177.se/vasternorrland

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.