Covid-19, Skärpta råd i Västernorrland

Spridningen av covid-19 ökar i hela länet. Läget är allvarligt. Därför införs skärpta råd från måndag den 16 november till och med den 13 december.

Skärpta råd i Västernorrlands län

Folkhälsomyndigheten har i samråd med Region Västernorrlands smittskyddsläkare och Länsstyrelsen beslutat om skärpta råd för alla som bor eller vistas i länet, samt verksamheter och arbetsgivare.

Läs de skärpta råden i sin helhet på 1177.se/vasternorrland.

Publiktak på 50 personer införs i Västernorrland

Från och med onsdag den 18 november är det förbjudet i Västernorrland att genomföra allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 deltagare. Beslutet har fattats mot bakgrund av det allvarliga läget i länet med allmän smittspridning och klustersmitta.

Läs mer om beslutet kopplat till publiktak, Länsstyrelsen

Kultur och fritid stänger eller begränsar delar av sin verksamhet

De skärpta råden innebär att Kultur och Fritidsförvaltningen stänger och begränsar verksamheter för allmänheten med start tisdag 17 november. Det gäller bland annat badanläggningar och fritidsgårdar. Måndag 23 november stänger även biblioteken för allmänheten.

Läs mer om vilka verksamheter som påverkas.

Nyheten uppdateras.

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.