All undervisning vid Vuxenutbildningen går återigen över till distans från och med den 16 november

Skolans lokaler håller därmed stängt.

Detta med anledning av den rådande situationen vad gäller den återigen snabbt ökande smittspridningen av Coronaviruset, Covid-19 och gäller tillsvidare.

Vuxenutbildningen har från juni, då beslutet om fjärr- och distansundervisning upphörde, hållit skolan öppen för elever att besöka. Vi har utökat den platsbundna undervisningen utifrån elever/elevgruppers behov. Lärvux, introduktionskursen till SFI samt studieväg 1 inom SFI har under hösten haft platsbunden undervisning, och fler elevgrupper har fått regelbunden handledning och undervisning i skolan.

Vad innebär detta?

De ökade restriktionerna innebär att alla elever återgår till distansstudier med möjligheter till enskild- och grupphandledning/undervisning, och att personal i möjligaste mån arbetar på distans.

Om du som elev har frågor om dina studier vänder du dig i första hand till din lärare via Sundsvalls kommuns växel 060-19 10 00.

Du som redan läser på distans via andra utbildningsanordnare kommer att få mer information via dessa.

Bokade samtal, kunskapstester, (drop-in tider) och andra fysiska möten på Navigator, Åkanten och Vägledningscentrum sker digitalt. Kontakta den person du har bokat möte med via Sundsvalls kommuns växel, 060-19 10 00.

Löpande uppdatering kommer att ske via Vuxenutbildningens hemsida, www.sundsvall.se/vuxenutbildning, Facebooksida www.facebook.com/vuxenutbildning och Vklass.

Har du frågor rörande Corona, Covid 19 ska du inte ringa din lärare, vänd dig då i första hand till www.1177.se www.folkhalsomyndigheten.se och www.krisinformation.se.

Har du symtom ring då Sjukvårdsrådgivningen, telefon 113 13.

 

Vi följer regeringens och Folkhälsomyndighetens rekommendationer med anledning av Coronavirus Covid-19. Läs mer om hur Sundsvalls kommun hanterar Coronaviruset, Covid-19: https://sundsvall.se/kommun-och-politik/kris-och-samhallsstorning/coronaviruset-covid-19-sundsvalls-kommun/

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.