Skärpta besöksrutiner på våra äldreboenden

Sundsvall och Västernorrlands län befinner sig i en andra våg av Covid-19. Från den 9 november har vi skärpta besöksrutiner på våra äldreboenden.

Vi förväntar oss att du som besöker dina nära och kära på något av våra äldreboenden respekterar och följer våra besöksrutiner. Vi måste alla ta ansvar för att minska smittspridningen och skydda våra äldre.

Besöksrutiner på våra äldreboenden – uppdaterade 2020-11-09:

 • Stanna hemma vid minsta sjukdomssymptom.
 • Endast två personer per sällskap vid besökstillfället (ändrat från rekommendation till krav 2020-11-09).
 • Besök sker i den närståendes lägenhet alternativt i särskilt avsedda lokaler på äldreboendet, fråga personal vad som gäller för respektive äldreboende.
 • Du ska använda visir. Du lånar det på äldreboendet (ändrat från rekommendation till krav 2020-11-09).
 • Vissa äldreboenden har besökstider som du som närstående måste boka in dig på, fråga personal vad som gäller för respektive äldreboende.
 • Sprita händerna vid huvudentrén.
 • Sprita händerna vid entrén till enheten/avdelningen.
 • Håll avstånd.
 • Hosta och nys i armvecket.
 • Sprita händerna när du lämnar enheten/avdelningen.

Våra rutiner kan snabbt komma att ändras i händelse av lokala utbrott av smitta.

Besöksrutiner för extern aktör

Som extern aktör ska du följa ovan nämnda rutiner.

Var sidan till hjälp?

 • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.