Nu fortsätter äntligen arbetet med att rusta upp Ortviksparken

Förseningen beror på att man utrett markföroreningar i området.

Föroreningarna har nu tagits bort och parkupprustningsarbetet går vidare med att vi bygger en lekplats, ett utegym och nya mötesplatser.

Under arbetsperioden kommer byggtrafik korsa gång- och cykelvägen som går parallellt med Ortviksvägen. Några av ingångarna till parken kommer att vara avspärrade under arbetet. Gång och cykelstråket längs stranden kommer att vara öppen under arbetets gång. Ingång är möjlig väster och öster om arbetsområdet. Arbetsinsatserna kan medföra byggtrafik, damm samt buller.

Arbetsinsatserna genomförs mellan oktober 2020 till och med sommaren 2021. Arbetstiderna är 06:30-16:00 vardagar.

Varför?

Ortviksparken har under många år behövt ett ansiktslyft och har av många upplevts som otrygg och otillgänglig. Vi vill skapa en trygg och attraktiv plats som ska vara positiv för kringliggande bostadsområden och för besökare till platsen. Området ska vara välkomnande och locka både stora som små. Många besökare gör parken till en lugn och trygg plats. En mötesplats med många möjligheter och plats för en meningsfull fritid.

Kontakt

Astrid Göthe Ålin, miljöhandläggare
Tfn: 060-19 13 92
E-post: astrid.gothe@sundsvall.se

Sofi Källner, landskapsingenjör
Tfn: 060-19 12 95
E-post: sofi.kallner@sundsvall.se

www.sundsvallvaxer.se/ortviksparken

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.