Intervju med Anton, enhetschef på Lindgårdens äldreboende

“I arbetsrollen har jag stora möjligheter att tillsammans med arbetsteamet göra skillnad för dem vi är till för”

Anton Berglund jobbar sedan i mars som enhetschef på Lindgårdens äldreboende. Han är utbildad sjuksköterska och har arbetat i kommunen i sex år. Anton sökte sig till sin nya roll för att göra skillnad för dem vi är till för:
– Som enhetschef har jag stora möjligheter att hjälpa människor, säger Anton som i sin nya roll brinner för att tillsammans med arbetsteamet, på ett professionellt sätt möta vårdtagarens och anhörigas behov och önskemål samt arbeta för en god arbetsmiljö.

Första tiden som ny chef var minst sagt utmanande då han direkt kastades in i hantering av coronapandemin.
– Periodvis har det varit mycket påfrestande både för mig personligen och för hela arbetsgruppen, säger Anton.

Stort stöd i sin chefsroll

Anton upplever att han har fått mycket stöd i sin nya chefsroll, dels från sina chefskollegor på Lindgården som träffas varje morgon och löser olika frågor tillsammans. Samt från sin egen chef Annika Eriksson som är områdeschef och verksamhetschefen för hälsosjukvård som dagligen tillsammans med medicinsk ansvarig sjuksköterska haft skypeavstämningar under coronapandemin.
– Det har varit ett viktigt stödforum, där vi enhetschefer har fått information om rutiner och situationen i kommunen och haft möjlighet att ställa frågor och delat med oss av kunskaper med varandra, säger Anton.

Anton berättar att stödet är viktigt för att han som chef ska kunna ta välgrundade beslut för både personalens och vårdtagarnas bästa.
– För att lyckas att uppnå detta är det otroligt viktigt att kunna samarbeta övre gränserna med olika yrkeskategorier, säger Anton.
För att hålla arbetsgruppen vid gott mod under Coronapandemin har han och hans arbetsgrupp haft dagliga genomgångar av hygienrutiner och hur skyddsutrustning ska användas. Anton tror att en viktig bidragande faktor som skapat en trygghetskänsla hos personalen har varit att de tillsammans har kunnat bemanna verksamheten. Att det har funnit personal att tillgå vid så kallad Kohortvård, där man håller smittade personer isolerade från andra personer med egen personal.

Att vara enhetschef

En vanlig dag som enhetschef innebär att hantera kortsiktiga problem relaterat till sjukskrivningar, administration, personalfrågor och vikariehantering samt mer långsiktig planering för verksamhetsförbättring. Anton ser framemot sin fortsatta roll som enhetschef och hoppas att när Coronapandemin är över kunna fokusera mer på utveckling:
– Det som är viktigt för mig i min yrkesroll är att det finns tid till reflektion och att jobba långsiktigt med förbättringsarbete och därmed inte fastna i administration och akut personalrekrytering, säger Anton

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.