Förbättrat resultat visar på positiv bild av kommunens ekonomi

Kommunkoncernens resultat för perioden januari-augusti 2020 är 289 miljoner kronor, vilket är drygt 90 miljoner kronor bättre än förra året.

– Det förbättrade resultatet visar en positiv bild vilket är glädjande men det finns många osäkerhetsfaktorer som spelar in. Det är väldigt viktigt att identifiera stora engångskostnader och engångsintäkter och vad som ligger bakom dessa, säger ekonomidirektör Örjan Folkesson.

Kommunens resultat för de åtta första månaderna uppgår till 160 miljoner kronor, vilket är 75 miljoner kronor bättre än samma period 2019. Prognosen för 2020 är ett överskott på 145 miljoner kronor. På grund av coronapandemin finns det dock flera osäkerhetsfaktorer i prognosen, vilket gör bedömningen mer osäker än vanligt.

Skatteintäkterna bedöms minska ordentligt men täcks mer än väl upp av ökade statsbidrag. Resultatet påverkas positivt av många engångsfaktorer vilket innebär att det bakomliggande resultatet är sämre, dock inte negativt. Fastighetskostnaderna och även kostnader för snöröjning har minskat under året vilket även det bidrar till ett förbättrat resultat. Även inom barn- och utbildningsförvaltningen har kostnaderna minskat i förhållande till 2019.

Stadsbackenkoncernen redovisar ett positivt resultat på 132 miljoner kronor före bokslutsdispositioner och skatt, vilket är 46 miljoner kronor bättre än budget. Prognos för helåret 2020 bedöms till 92 miljoner kronor.

I juni beslutade kommunfullmäktige om en ny mål- och resursplan som innebär krav på stora besparingar i verksamheten framför allt från 2022 och framåt. Detta är nödvändigt för att kommunen ska kunna få en bättre ekonomi de närmaste åren. Åtgärderna är en förutsättning för att kunna fortsätta att amortera ned nettolåneskulden samt att kunna hantera utmaningen med allt större behov inom framför allt äldreomsorg.

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.