Nytt sökverktyg förenklar för dig i behov av arbete, studier eller ökad livskvalité

I det digitala sökverktyget Insatskatalogen hittar du insatser kring arbete, studier eller ökad livskvalité.

Det kan exempelvis gälla studier och kurser, olika former av arbetsträning eller praktik, stöd som tar dig närmare arbetsmarknaden eller förberedande insatser kring exempelvis hälsa och mående. Syftet med Insatskatalogen är att förenkla ditt sökande, och den kan användas av både privatpersoner och handläggare som stödjer personer mot egen försörjning. Cirka 100 insatser finns idag i katalogen för Sundsvallsområdet.

Här hittar du Insatskatalogen

Tycker du att någon insats saknas? Kontakta Emil Ulander på Samordningsförbundet i Sundsvall, telefon 070-101 45 69 eller e-post emil.ulander@sundsvall.se

 

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.