Efter varslen: Ministrar på besök i Sundsvalls kommun

Sundsvalls kommun har, efter den senaste tidens varsel från bland annat SCA och Casino Cosmopol, mobiliserat.

Näringsminister Ibrahim Baylan (S) och arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) besökte på onsdagen Sundsvalls kommun.

Näringsminister Ibrahim Baylan (S) och arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) besökte på onsdagen Sundsvalls kommun. Foto: Sundsvalls kommun

På onsdagen besökte näringsminister Ibrahim Baylan (S) och arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) både företag som fackliga organisationer innan de ankom till kommunhuset i Sundsvall. Under dagen har ministrarna fått en nära bild av, och information om, vilken utmaning Sundsvallsregionen står inför.

– Vi har arbetat i nära samarbete med många aktörer i samhället för att kunna jobba med matchning av kompetenser som behövs på arbetsmarknaden här i dag men även för att locka fler jobb till Sundsvall på sikt. I dag har vi pratat om vilken typ av hjälp och stöd som vi behöver från staten för att Sundsvallsregionen ska kunna fortsätta vara ett viktigt nav, säger Bodil Hansson (S), kommunstyrelsens vice ordförande.

Sundsvalls kommun kraftsamlade redan i ett mycket tidigt skede och skapade arbetsgruppen ”Sundsvalls väg framåt” med uppdrag att samordna resurser i samhället kring kompetensomställning, matchning, företagsutveckling och företagsetableringar. Kommunen har även sedan tidigare ett gott samarbete med Arbetsförmedlingen, Mittuniversitetet, Länsstyrelsen i Västernorrland och Region Västernorrland.

– Att ministrarna besöker oss i dag visar att de förstår allvaret i den situation vi befinner oss i. Varslen drabbar många Sundsvallsbor hårt och ännu fler blir berörda av det som nu händer, säger Bodil Hansson (S).

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.