Nermin jobbar i kommunens Coronateam

 – För mig var det självklart att ställa upp och bidra, att hjälpa människor som är i behov av stöd ligger mig varmt om hjärtat, säger Nermin.

Nermin Zulovic jobbar till vardags med demenssjukvård på äldreboendet Lindgården men under pågående Coronapandemi anmälde han sig frivilligt till Coronateame att ingå i kommunens Coronateam. Han förklarar att all tacksamhet som han och hans kollegor får i jobbet ger honom styrka att fortsätta jobba när det är som tuffast.

Coronateamets arbetsuppgifter

Nermin och hans kollegor i Coronateamet har som huvuduppgift att genomföra provtagningar på kommunens äldreboenden och i hemtjänsten. Provtagningarna sker där behoven finns, dygnets alla timmar och veckans alla dagar. Utöver provtagningar har Coronateamet stöttat och hjälpt att vårda Covidsmittade i kommunens verksamheter, påklädda i full skyddsmundering, något som en varm sommardag är riktigt varmt:

– Det är riktigt varmt, svettigt, tungt att andas och ibland är det svårt att se genom visiren som kan bli immiga, säger Nermin som drar en liknelse med att sitta i en bastu med kläderna på.

Jobbet kräver att man hela tiden är fullt fokuserad på sina arbetsuppgifter, och Nermin berättar hur viktigt det är att dricka mycket vatten och ta vätskeersättning för att orka.
Man kan tänka att det ibland kan upplevas som skrämmande att möta en person i full skyddsmundering, men enligt Nermin så har han inte upplevt det:

–  Vi har fått bra reaktioner av alla även när vi kommer in med utrustning, de flesta glada och tacksamma att vi hjälper till säger Nermin.

Erfarenheter av att arbeta under en pandemi

Att arbeta under Coronapandemin har enligt Nermin påverkat honom som människa och han har fått insikt hur fort allting kan ändra sig:

– Att arbeta i Coronateamet har gett mig väldigt mycket, att hjälpa till och vårda personer med Covid har gjort att jag har växt som person, jag är en erfarenhet rikare och fått en djupare insikt hur vi inom vården hanterar en sådan här kris, säger Nermin som kommer ta med sig all lärdom han har fått hur man hanterar en krissituation.

Nermin vill avslutningsvis hylla alla underbara människor som han mött i arbetet som tillsammans har kämpat sig genom hektiska månader:

– Ett stort tack för allt jobb ni har gjort, vi har periodvis haft tunga veckor som vi alla bara vill glömma men som vi löst på ett fantastiskt sätt – genom grymt samarbete, säger Nermin.

Nyhet på sundsvall.se

Foto: Sundsvalls kommun

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.