Ulrika är teamsamordnare på Lindgården

“Det känns bra när medarbetare, brukare och anhöriga uppskattar det jag gör och upplever att de får det stöd och den hjälp som behövs för att känna trygghet.”

TILLSAMMANS GENOM KRISEN ❤️
I denna intervjuserie lyfter vi hjältarna inom vård och omsorg, vars arbetsinsatser förtjänar att lyftas såväl under vardag som under kris. I serien kommer vi även att lyfta personer som frivilligt stöttar och gör insatser i en verksamhet som är under stor påfrestning.

På Lindgårdens äldreboende finns två avdelningar för korttidsvård. På Korttids 1 arbetar Ulrika Wiklund som teamsamordnare. Ulrika, som jobbat som specialistundersköterska vid Lindgården sedan början av 2018, blev teamsamordnare i slutet av förra året.

Ulrikas roll som teamsamordnare är att stötta chef, personal och sjuksköterska i det dagliga arbetet. Uppgifterna är många.

Det kan handla om att varje morgon styra och planera teamets arbetsuppgifter, leda träffar där olika kompetenser diskuterar patienternas behov, vara behjälplig vid upprättande och uppföljning av genomförandeplaner, handleda personal och vikarier, hålla kontakt med handläggare och anhöriga och mycket mera.

– En viktig uppgift är också att säkerställa att all personal har genomgått de utbildningar de är ålagda att göra, till exempel ”Basala hygienrutiner” som vi har stort fokus på i coronatider samt ”Demens-ABC” och läkemedelshantering, berättar Ulrika.

Hon berättar vidare att det nu under coronapandemin är mer hektiskt än vanligt och att det finns oro bland personalen för att bli smittad.

– Vi försöker att varje dag se filmen om hur skyddsutrustningen ska användas, vi stöttar och påminner varandra om de viktiga hygienrutinerna och kollar hela tiden att handsprit, ytdesinfektion och annat material finns hemma, säger Ulrika som också känner ett stort ansvar för att även oerfarna vikarier får kunskap och stöttning i arbetet.

Det Ulrika uppskattar mest i sitt arbete är variationen, att ingen dag är den andra lik.

– Det känns så bra när jag upplever att såväl medarbetare som brukare och anhöriga uppskattar det jag gör och upplever att de får det stöd och den hjälp som behövs för att känna trygghet.

Heja Ulrika och alla inom vård och omsorg som hållit i och hållit ut så här långt. Ni är värda all respekt och beundran!

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.