Cecilia är den alla ringer då de behöver skyddsmaterial

“Jag känner att jag gör en viktig uppgift. Alla ska ha en så trygg och säker arbetsmiljö som är möjligt. Vi jobbar alla under stark press i det läge som är.”

TILLSAMMANS GENOM KRISEN ❤️
I denna intervjuserie lyfter vi hjältarna inom vård och omsorg, vars arbetsinsatser förtjänar att lyftas såväl under vardag som under kris. I serien kommer vi även att lyfta personer som frivilligt stöttar och göra insatser i en verksamhet som är under stor påfrestning.

Cecilia Sjölund är egentligen specialistundersköterska. Hon arbetade på Knutens aktivitetscenter när hennes chef en dag i mitten av mars frågade om hon kunde tänka sig att hjälpa till med logistiken för skyddsutrustning i Vård- och omsorgsförvaltningen.

Måndagen därefter var hon på plats i sitt nya uppdrag som skyddsutrustningssamordnare.

– Jag känner att jag gör en viktig uppgift. Alla ska ha en så trygg och säker arbetsmiljö som är möjligt. Vi jobbar alla under stark press i det läge som är. Men jag trivs och kommer att fortsätta så länge tjänsten behövs, säger hon.

Cecilia är ansiktet utåt, den som alla ringer då de behöver skyddsmaterial eller har frågor kring covid-19. Hon har bland annat byggt upp logistiken kring lager och skyddsutrustning tillsammans med sitt team så att det fungerar ut till alla verksamheter.

Hon berättar:
– Jag insåg ganska snabbt att vi måste säkerställa att vi har material för att kunna utföra kvalitetssäkrat arbete ute hos vårdtagarna. Det blev tydligt när det var svårt att få tag på exempelvis skyddshandskar och förkläden.

En vanlig dag börjar klockan 7.00 då Cecilia ser över smittläget i förvaltningen. På det följer flera möten, för att stämma av hur det ser ut i verksamheterna, och hon svarar på frågor kring rutinerna under den här pandemin. Det är ett arbete nära ledning och medicinskt ansvariga sjuksköterskor. Cecilia sitter också med i krisstaben där hennes största uppgift gäller skyddsmaterial och smittläge.

– Min drivkraft idag är att när pandemin en dag avtar, då vill jag känna att vi har gjort ett så bra jobb som det bara är möjligt. Sundsvalls kommun är en geografiskt stor kommun med ett stor antal brukare men jag vill trots det att skyddsutrustning och material ska ha kommit ut till verksamheten och att allt har fungerat på allra bästa sätt, avslutar Cecilia.

Kvinna med grön tröja i skog håller en hund i famnen.

Cecilia med en av sina tre finska spetsar, hon jagar och är aktiv i rasföreningen på sin fritid. Foto: Cecilias privata

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.