Sandra är undersköterska på Alnö Servicehus under pandemin

“Under pandemin har vi insett hur viktigt det är att alla går samman och gör det bästa av situationen” säger Sandra.

TILLSAMMANS GENOM KRISEN ❤️

I denna intervjuserie lyfter vi hjältarna inom vård och omsorg, vars arbetsinsatser förtjänar att lyftas såväl under vardag som under kris. I serien kommer vi även att lyfta personer som frivilligt stöttar och göra insatser i en verksamhet som är under stor påfrestning.

Sandra Åhlund jobbar som undersköterska på Alnö servicehus. Hon är nyligen färdigutbildad till specialistundersköterska inom akutsjukvård men kommer att stanna kvar i rollen som undersköterska under pandemin. Sandra trivs otroligt bra inom äldreomsorg, där ingen dag är den andra lik.

Goda hygienrutiner och att använda skyddskläder är inget nytt i rollen som undersköterska. Det används såväl under vardag som under pandemi. Däremot är användning av visir en rutin som de inte arbetat regelbundet med tidigare. Sandra lyfter att det just nu är extra viktigt att hjälpas åt att påminna varandra om rutinerna.

Besöksförbudet har lett till konsekvenser som exempelvis ökad ensamhet, oro, tristess och frustration. Sandra och hennes kollegor gör allt för att boende och anhöriga inte ska behöva lida av pandemin och dess konsekvenser. Som exempel lyfter Sandra:
– Jag brukar hjälpa de boende att hålla kontakt med och skicka foton till sina anhöriga, där vi berättar om vi har gjort något speciellt tillsammans. Det har varit uppskattat av de anhöriga som får ta del av vad som händer. De vet att deras anhöriga har det så bra det går under den här extraordinära situationen.

För att skapa guldkant för de boende anordnas många aktiviteter som exempelvis spel, målning, gemensamma fikastunder. Boende på Alnö servicehus är också väldigt engagerade i att skapa en mötesplats för varandra, exempelvis har några boende tagit över fikaservering som finns i huset som i vanliga fall drivs av personer utifrån.

– Under pandemin har vi insett hur viktigt det är att alla går samman och gör det bästa av situationen, säger Sandra som glädjs åt alla fina insatser som gjorts. Både näringsliv och privatpersoner har engagerat sig för att skapa en bra livskvalité för våra boende.

Är du undersköterska och intresserad av att arbeta i Sundsvalls kommun?

Intresserad? Läs mer och ansök.

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.