Läs senaste Aktuellt i Idéslussen, juli

Nuläget: vi har fått in 172 case. 152 är avslutade varav 29 är införda i verksamheten för fortsatt utveckling.

I nyhetsbrevet för juli:

  • nytt digitalt företagscenter
  • projektet har mognat – viktigt för fortsatt förnyelsearbete
  • fördelningen av utvecklingscase i Idéslussen
  • ungas perspektiv på hot och trakasserier på sociala medier
  • verktygslåda för innovation
  • Fail fast – misslyckas snabbt, billigt och säkert
  • vi har öppet för dig
  • vi önskar en frisk sommar!

Aktuellt i Idéslussen juli 2020 (EditNews.com)

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.