Hjälp i hemmet under sommarvistelsen

Coronapandemin medför påfrestningar på hela samhället och särskilt stor är påverkan på vård och omsorg.

Vi har precis som landets alla kommuner en stor utmaning – att klara bemanningen över sommaren.

–       Något som betydligt kommer att försvåra situationen är om vi under sommaren får en kraftig ökning av ansökningar om hjälp i hemmet, säger Niklas Säwén, ordförande i Vård- och omsorgsnämnden.

Därför uppmanas nu personer som behöver hjälp i hemmet och som planerar en tillfällig vistelse i Sundsvalls kommun att avstå resa till Sundsvall till dess att Coronapandemins påverkan på äldreomsorgen och övrig verksamhet minskat avsevärt.

Av samma skäl uppmanas också du som är bosatt i Sundsvall, som planerar att tillfälligt ansöka om hjälp i hemmet i en annan del av Sundsvall under sommarmånaderna, att kontakta den utförare som ska verkställa din ansökan för att fråga om de har tillräcklig bemanning för att klara av att ge vård och omsorg till fler personer.

Med önskan om en lugn och vacker sommar!

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.