Tillfällig stängning av korttidsverksamhet inom LSS för både barn och vuxna

Från och med den 1 juni stänger kommunens korttidsverksamhet för personer som har beslut inom LSS (Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade).

Från och med den 1 juni stänger kommunens korttidsverksamhet för personer som har beslut inom LSS (Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade).

Från och med den 1 juni stänger kommunens korttidsverksamhet för personer som har beslut inom LSS (Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade). Foto: Pixabay

Orsaken till den tillfälliga stängning är i första hand för att säkerställa en god omvårdnad, minska smittorisken och att säkra personalbemanningen i hela Stöd och omsorg.

Beslutet att stänga korttidsverksamheten gäller i max tre månader och en uppföljning görs efter varje månad.

Fakta: Vad är Korttidsvistelse?

Korttidsvistelse är en LSS insats (Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade). som kan erbjudas i form av korttidshem. Syftet med insatsen är dels för att personen med funktionsnedsättning ska erbjudas miljöombyte och rekreation, dels att anhöriga ska beredas avlösning i omvårdnadsarbete. Insatsen beviljas av kommunens LSS handläggare. De som beviljats insatsen kommer till korttidshemmet med en viss regelbundenhet.

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.