Kulturen flyttar ut och Coronasäkras

Sundsvalls museum tänker nytt för att erbjuda verksamhet som är säker för olika riskgrupper.

Just nu visas en utställning på Mitthems trygghetsboende, Skepparen, på temat rättighetskamper. Utställningen kompletteras med en digital live-föreläsning och diskussion via Skype. Tanken är att besökarna ska hitta till utställningen i mindre grupper och sedan samlas i en Coronasäkrad miljö och diskutera rösträttens historia i Sverige tillsammans.

– På det här sättet når vi ut till äldre och riskgrupper, utan att alla måste vara på plats i en och samma lokal för att ta del av en viktig utställning, berättar Carina Möllerberg, kultursekreterare på Sundsvalls museum.

– Utställningen kommer att erbjudas alla äldre- och gruppboenden i Sundsvalls kommun under 2020 och 2021 och tanken är att olika föreläsningar och aktiviteter kopplat till utställningen erbjuds digitalt.
Om utställningen
Miniutställningen ”100% kamp – Sveriges historia”, handlar om rätten att få rösta, rätten att få leva, bo, arbeta och älska på lika villkor oavsett funktionsförmågor, sexuell läggning, tro, kön eller ursprung. Något som är grundläggande för ett jämlikt och demokratiskt samhälle. Men dessa rättigheter har inte uppstått av sig själva, de kan inte tas för givna och de är aldrig ohotade.
Det handlar om rättigheternas betydelse för människors liv och villkor, det handlar om hur rättigheter skapats och vad som är det möjliga alternativet till en rättighet. Hur såg det ut innan en rättighet fanns? Vilka värden är det som försvaras när människor tar strid för rättigheter?

Materialet i utställningen är uppbyggt kring tre teman; ”Rätten till kroppen”, ”När rättigheter inte finns” och ”Rättighetskamp”.

Miniutställningen 100% kamp – Sveriges historia är en del av projektet Heterogena kulturarv – Att ändra framtiden.

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.