Så hanterar Sundsvalls kommun Coronaviruset Covid-19

Vi följer Folkhälsomyndighetens och smittskyddsläkaren för Region Västernorrlands instruktioner för hantering av Covid-19.

Sidan uppdateras dagligen. Senast uppdaterad: 2020-03-27 klockan 16:52.

Nu behöver alla hjälpas åt

I första hand gäller det nu att minska smittspridningen genom att följa gällande rekommendationer och inte belasta samhällsfunktioner i onödan. Känner du dig det allra minsta sjuk så ska du låta bli att träffa andra människor.

Sundsvalls kommun följer händelseutvecklingen noga och är förberedd på en förändrad situation. Vi arbetar tillsammans med Region Västernorrland, länsstyrelsen och övriga kommuner i länet för att minska risken för smittspridning och för att ge relevant information.

Vår högsta prioritet är att skydda särskilt utsatta grupper och viktiga samhällsfunktioner.

Skydda dig och andra från smittspridning

Det bästa sättet att skydda sig och andra från att bli sjuk är att undvika kontakt med sjuka personer. Så här undviker du smitta:

 • Stanna hemma vid minsta symptom på feber, hosta, andningspåverkan, snuva, halsont, huvudvärk, illamående, muskel- och ledvärk.
 • Var uppmärksam på symptom på Covid-19
 • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten
 • Hosta och nys i armvecket
 • Rör inte ögon, näsa och mun

Äldre bör begränsa sociala kontakter
Folkhälsomyndigheten uppmanar personer över 70 år att begränsa sina nära kontakter med andra så långt som möjligt under en tid framöver. Det innebär bland annat att man ska undvika folksamlingar i exempelvis kollektivtrafik, affärer eller offentliga lokaler.

Träffa inte dina äldre släktingar om det inte är helt nödvändigt, särskilt inte om du har sjukdomssymtom. Covid-19 kan ge lindriga symtom som liknar en förkylning. Ta det säkra före det osäkra. Däremot rekommenderar vi att du håller kontakten via telefon eller dator. I en orolig tid är det av extra viktigt att ha någon att prata med.

Mer om hur du skyddar dig och andra från smittspridning hos Folkhälsomyndigheten

Om hur du kan skydda dig och andra från smitta, på flera språk, hos Folkhälsomyndigheten

Om Covid-19, på flera språk, hos Folkhälsomyndigheten

På sundsvall.se/suomeksi finns den här webbinformationen på finska.

Från och med söndag den 29 mars får allmänna sammankomster och offentliga tillställningar ha max 50 deltagare. Beslutet fattades av regeringen under fredagen (27 mars).

Polisen kan ställa in eller upplösa en allmän sammankomst eller offentlig tillställning med fler än 50 deltagare. Den som anordnar en tillställning som bryter mot förbudet kan dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.

Sedan tidigare gällde en begränsning för 500 personer vid offentliga sammankomster, men detta ändras nu efter en begäran från Folkhälsomyndigheten. Orsaken är att begränsa smittspridningen av coronavirussjukdomen covid-19.

Här nedanför kan du se vilka sammankomster som berörs. Skolor, kollektivtrafik, privata evenemang och besök i affärer omfattas inte.

Allmäna sammankomster

 • sammankomster som utgör demonstrationer eller som annars hålls för överläggning, opinionsyttring eller upplysning i allmän eller enskild angelägenhet
 • föreläsningar och föredrag som hålls för undervisning eller för att meddela allmän eller medborgerlig bildning
 • sammankomster som hålls för religionsutövning
 • teaterföreställningar, biografföreställningar, konserter och andra sammankomster för att framföra konstnärligt verk
 • andra sammankomster vid vilka mötesfriheten utövas.

Offentliga tillställningar

 • tävlingar och uppvisningar i sport, idrott och flygning
 • danstillställningar
 • tivolinöjen och festtåg
 • marknader och mässor
 • andra tillställningar som inte är att anse som allmänna sammankomster eller cirkusföreställningar.

Detaljer och svar på vanliga frågor om begränsningen finns hos Polisen

Mer information på Folkhälsomyndighetens webbsida

Det får inte förekomma trängsel mellan människor i köer, vid bord, bufféer eller bardiskar på restauranger, caféer och barer, enligt nya föreskrifter från Folkhälsomyndigheten som börjar gälla 25 mars 2020.

För att minska risken för smittspridning får besökarna endast äta och dricka sittandes vid ett bord eller ta med maten för avhämtning, så länge det går att göra utan trängsel mellan människor. Stående servering vid barer är inte tillåtet.

Utförlig information finns på Folkhälsomyndighetens webbplats

Den 11 mars beslutade regeringen att förbjuda allmänna sammankomster som samlar fler än 500 personer. Beslutet gäller tillsvidare. Det gäller i hela landet. Det innebär i praktiken att många föreställningar, konserter, demonstrationer, idrottsevenemang, mässor, konferenser och liknande kommer att ställas in eller flyttas fram. 


Träffpunkter och aktivitetscenter stängda

Från den 23 mars till 24 april är träffpunkter och aktivitetscenter stängda. Det är ett sätt att ta ansvar för att minska smittspridningen. Vi uppmanar våra besökare att fortsatt ha kontakt med nära och kära via telefon och internet.

Gymnasiet och vuxenutbildningen

Med anledning av regeringens beslut idag, 17 mars, så kommer vi att börja med distansundervisning onsdag 18 mars på våra gymnasieskolor och vuxenutbildningen.

Övriga skolor och förskolor håller fortsatt öppet. Om det förändras kommer ny information.

Läs mer på Skolverkets webbplats.

Information till vårdnadshavare publiceras löpande i Vklass. Information till elever/studerande vid Vuxenutbildningen publiceras löpande i Vklass, på Vuxenutbildningens hemsida och på Vuxenutbildningens Facebooksida.

Barn och elever som är sjuka ska vara hemma tills de har varit symptomfria i två dagar.
De ska inte riskera att sprida smitta vidare till andra barn, elever eller medarbetare. Vi utgår från att du som vårdnadshavare respekterar det.

Besöksförbud på alla särskilda boenden och tillhörande restauranger

Syftet är att minska risken för sjukdomar som influensa, vinterkräksjuka, förkylning och Covid-19. Har du särskilda skäl att besöka en närstående, kontakta personalen vid det boendet du vill besöka. Besöksförbudet gäller från 12 mars.

Från måndag 16 mars är restaurangerna på våra boenden bara öppna för de som bor där.

Besök aldrig dina anhöriga på sjukhus och äldreboenden om du är sjuk.

Sekretess för individens skull

Sundsvalls kommun lämnar inte ut information om medarbetares eller elevers hälsotillstånd. Det är alltid sekretessbelagda uppgifter som regleras i lag.

Jobbar du inom kommunal verksamhet?

På intranätet Inloggad hittar du information om hur Covid-19 påverkar dig i ditt arbete.

På följande webbplatser kan du läsa bekräftad information om Covid-19. Sidorna uppdateras löpande och du kan alltid lita på den information som finns där.

Kan du hjälpa någon i din närhet som är ovan vid att hitta information på nätet?
Just nu ringer många 1177 för att de är oroliga och vill få någon att prata med. Det gör att de som verkligen behöver få hjälp inte kommer fram. Vi uppmanar därför dig att ringa dina anhöriga eller vänner som du tror kan känna sig ensamma och oroliga. I en orolig tid är det av extra viktigt att ha någon att prata med.

1177.se/Vasternorrland

De flesta behöver inte kontakta vården. På 1177.se/Vasternorrland hittar du fördjupad information om Covid-19 och direktiv för hur vi kan hjälpas åt att skydda varandra.

Du ska bara ringa 1177 om du tror att du har blivit smittad av Covid-19.

Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten är expertmyndighet i Sverige. Tillsammans med WHO är de källan till kunskap om Covid-19. På deras Frågor och svar-sida finns mycket information och webbplatsen uppdateras hela tiden.

Frågor och svar om Covid-19
In English: Frequently asked questions about Covid-19

Region Västernorrland

Smittskydd Västernorrland stämmer av regelbundet med Folkhälsomyndigheten och andra regioner i Sverige. Region Västernorrland har god beredskap och lokala rutiner för att förhindra och hantera smittspridning av Covid-19.

Mer om hur Region Västernorrland hanterar Covid-19

Krisinformation

På krisinformation.se finns aktuell och bekräftad information om coronaviruset Covid-19 från ansvariga myndigheter.

Näringslivsbolagets webbplats kan du läsa om hur Sundsvalls kommun förhåller sig till din situation som företgare med anledning av Covid -19. Du hittar även frågor och svar om Covid -19 för företagare

Var sidan till hjälp?