Regler för dig som parkerar och vill ladda din elbil

Vi sätter nu upp nya skyltar på kommunens parkeringsplatser för elbilar. De visar att förändringar har skett gällande uppställningstid, avgift och laddning.

Parkeringsavgift för elbilar

Nu skyltar vi om alla kommunens elbilsplatser vilket innebär att de flesta parkeringsplatser för elbilar numera är avgiftsbelagda. Du ska alltså betala parkeringsavgift för både elbilar och elhybridbilar. Enligt Likställighetsprincipen i Kommunallagen får inte kommuner särbehandla vissa fordonstyper. Detta innebär att alla därför ska betala parkeringsavgift oavsett om parkerar en elbil eller en bil som använder andra drivmedel.

Det går endast att betala parkeringsavgift för elbilar med telefonbetalning eller appbetalning via Parkster. På tilläggstavlorna vid respektive parkeringsplats står vilken zonkod som ska användas för betalning via Parkster.

Hur länge du får parkera

På tilläggstavlorna vid respektive parkeringsplats, står det angivet hur länge din bil får parkeras/vara uppställd. Max tillåtna uppställningstid varierar mellan 2 timmar och upp till 14 dygn, beroende på vilken parkeringsanläggning det är.

Elbilen måste laddas

För att få parkera på en elbilsplats måste laddning ske. Tidigare användes dessa platser många gånger för uppställning av elbilar och inte nödvändigtvis till laddning. Om du inte har behov av att ladda din elbil ska den parkeras på en vanlig parkeringsplats.

När parkeringsövervakning sker fortsättningsvis kontrolleras följande på elbilsplatserna:

  • att max uppställningstid inte överskrids
  • att parkeringsavgift är erlagd
  • att laddning pågår

 

Mer information

Läs mer om var du kan ladda din elbil, vad det kostar och hur länge du får parkera här.

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.