Så hanterar Sundsvalls kommun coronaviruset

Här samlar vi information om hur vi förhåller oss till och hanterar det nya corona-viruset. Vi uppdaterar sidan löpande. Senast uppdaterad: 2020-02-11.

Frågor och svar från Folkhälsomyndigheten

Det sprids väldigt mycket information om det nya Corona-viruset just nu. Det kan vara svårt att veta vad som är sant och inte. Folkhälsomyndigheten är expertmyndighet i Sverige. Tillsammans med WHO är de källan till kunskap om det Corona-viruset. På deras frågor och svar-sida finns mycket information och webbplatsen uppdateras hela tiden.

Frågor och svar om coronaviruset, Folkhälsomyndigheten
Frequently asked questions about the novel coronavirus 2019-nCoV can be found here.

Frågor och svar från Sundsvalls kommun

Vem bestämmer hur Sundsvalls kommun ska förhålla sig till och hantera det nya corona-viruset?
Det är Folkhälsomyndigheten och smittskyddsläkaren på Region Västernorrland som ansvarar för att hantera det nya corona-viruset i vår region. Den här informationen bygger på deras instruktioner och gäller fram till att vi får andra uppgifter.

Hur förhåller sig Sundsvalls kommun till medarbetare och elever som kommer hem från Kina eller som tror att de kan har varit i exponerade för det corona-viruset?
Vi följer Folkhälsomyndighetens och smittskyddsläkarens instruktioner som säger:

  • Har du inte symtom kan du leva som vanligt och gå till jobb eller skola.
  • Om du har varit utsatt, eller tror att du har varit utsatt för det corona-viruset, och har sjukdomssymtom som hosta, allmän sjukdomskänsla eller feber, ska du ringa 1177 vårdguiden.

I de fall medarbetare kontaktar oss för att de är oroliga för att bära på viruset och därmed sprida smitta så för vi en dialog tillsammans om hur vi bäst hanterar situationen.

Kom ihåg: Om du är sjuk vill vi att du ska stanna hemma för att inte utsätta andra för smitta. Det gäller alltid, inte bara för corona-viruset.

Allmänt förebyggande åtgärder för att förhindra smittspridning:
• Hosta och nys i armvecket.
• Tvätta händerna med tvål och vatten.

Varför har inte kommunen någon rutin för hantering av corona-viruset?
Det finns många typer av virus och de hanteras olika. Vi följer de instruktioner och riktlinjer som regionens smittskyddsläkare och Folkhälsomyndigheten sätter. Om de bedömer att ett virus ska hanteras på ett specifikt sätt så gör vi som de säger.

Hur stor är risken att smittan sprids i Sundsvall?
Folkhälsomyndigheten bedömer fortsatt risken som mycket låg för att smittan ska spridas i Sverige. Kom ihåg att enstaka fall inte är samma sak som att det pågår en smittspridning.

Den 1 februari beslutade regeringen att klassa viruset som en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom. Det gjorde man för att Folkhälsomyndigheten och de regionala smittskyddsläkarna snabbt ska kunna besluta om karantän av smittade personer om det skulle bli nödvändigt.

Kontaktperson för media

Åsa Bellander, kommundirektör, Sundsvalls kommun.

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.