Reell behörighet – vad är det?

-Jag pratar mycket engelska på jobbet. Kan jag åberopa det som reell behörighet?

Svaret är -ja.

Men vi får ofta frågor om vad reell behörighet är. Vi ska försöka reda ut begreppet här och ge några exempel.

Reell kompetens ska alltid bedömas om:

  • Sökande inte har en gymnasieexamen eller kan visa intyg från motsvarande utbildning.
  • Sökande inte uppfyller utbildningens särskilda förkunskapskrav i form av kunskaper från en eller flera kurser i gymnasieskolans nationella program.

Så ser tillträdesregeln ut från Myndigheten för yrkeshögskolan.

 

Samma krav på rättssäkerhet gäller vid bedömning av reell kompetens som vid andra bedömningar i tillträdesprocessen. Den reella kompetens som huvudsakligen motsvarar behörighetskriterierna ger behörighet. Det är den sökandes ansvar att styrka sin behörighet, men utbildningsanordnaren har också en utredningsskyldighet.

Så beskriver Myndigheten för yrkeshögskolan hur den reella behörigheten bedöms.

 

Exempel på reell behörighet

  • Yrkeserfarenhet
  • Ideellt arbete
  • Erfarenheter

 

Viktigt

  • är du redan formellt behörig till den utbildning du söker kommer din ansökan om reell kompetens inte att beaktas.
  • kommer din ansökan om reell kompetens in efter sista anmälningsdag, eller om den är ofullständig, kommer den inte att behandlas.

 

Läs mer om hur du åberopar reell behörighet i ansökan.

Var sidan till hjälp?