Så fungerar kommunens Posomgrupp

En trygg hand, en lugnande röst när olyckan är framme.
Nu söker kommunen fler frivilliga som kan rycka ut vid akuta kriser.

Annika Backström.

Annika Backström, kanslienhetschef på Socialtjänsten. Foto: Therése Ny

På ett ögonblick förvandlas den mörka oktoberkvällen till en upplyst katastrofplats: två bilar med ungdomar har frontalkrockat.
En kort stund senare – som känns som en evighet – skyndar tjutande ambulanser iväg med fyra svårt skadade.
Kvar står ett 50-tal chockade och frusna ungdomar som samlats för att se bilarna köra i kapp på den stora parkeringen.

– Det här vore en typisk situation då vi aktiverar kommunens Posomgrupp, säger Annika Backström.

Hon är kanslienhetschef på Socialtjänsten och ansvarar för kommunens frivilliga grupp för krisstöd (Posom står för psykisk och social omsorg).

Rings in vid behov

Gruppen, som kan bestå av ett par eller fler personer, kallas in på kvällar och nätter för att hjälpa de som står kvar oskadade vid exempelvis en bussolycka.

– De som är skadade tas till sjukhus i ambulans och Räddningstjänsten fixar oljeläckaget under bussen. Posomgruppens uppgift är att se till att folk kommer in i värmen, får något att äta eller dricka och någon att prata med, säger Annika Backström.

Vid en akut kris efter kontorstid är det Räddningstjänsten som begär stöd från Posomgruppen.

Räddningsledaren ringer till kommunens ”tjänsteman i beredskap”. Hen kontaktar i sin tur socialdirektören som formellt godkänner att gruppen rycker ur.
Därefter ringer tjänstemannen i beredskap till den som är ansvarig på listan, som i sin tur ringer in de övriga.

I dag består gruppen av omkring 20-tal personer. De har inte betalt för att finnas på listan, men rycker de ut får de övertid.

Borde man inte ha personer som har jour i stället?

– Nej, eftersom det kan gå flera år innan gruppen kallas in är det orimligt att ha personer som har jour varje vecka, säger Annika Backström.

Räddningstjänsten har nyligen tagit över ansvaret för att samordna Posomgruppen.

– Målet var att arbetet skulle ses över nu i höst men det har blivit försenat, säger Annika Backström.

Utmaningarna är flera. Svarar folk när det ringer från okänt nummer mitt i natten? Någon kan inte lämna barnen. En annan har druckit vin tidigare under kvällen.

Fler kan vara med

I dag innehåller listan endast personer från Socialtjänsten, men enligt Annika Backström kan den komma att utvidgas.

– Tveka inte att kontakta mig om du vill veta mer om Posomgruppen. Det kan du göra helt förutsättningslöst, säger hon.

FAKTA: KOMMUNENS ÖVRIGA STÖD VID AKUTA KRISER
Om en olycka inträffar under kontorstid kan Socialtjänstens personal som är i tjänst rycka ut på samma sätt som Posomgruppen.
Kommunen har också ett krisledningsstöd som är redo dygnet runt, exempelvis vid snöoväder eller andra kriser som omfattar många medborgare.
Dessutom finns en socialjour med dygnet runt-bemanning som exempelvis kan omhänderta barn som far illa.

 

Text: Olof Axelsson

 

Denna artikel är en del av Skopet som är en personaltidning för medarbetare inom Sundsvalls kommun.
Ansvarig utgivare: Jenny Persson, jenny.persson@sundsvall.se, 070-191 61 78
Redaktör: Olof Axelsson, olof.axelsson@ekonomedia.se, 070-648 06 26
Samordnare: Conny Pedersén, conny.pedersen@sundsvall.se, 072-085 72 11
Adress: Skopet, Sundsvalls kommun, 851 85 Sundsvall, skopet@sundsvall.se
Hemsida: sundsvall.se/skopet

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.