Per-Olof Tiger stöttar när vardagen kapsejsat

De orkar inte, vågar inte, förmår inte. Personer med olika former av psykisk ohälsa kan behöva hjälp för att reda upp en vardag de tappat kontrollen över.

"I grunden handlar mitt jobb om att vara medmänniska", säger Per-Olof Tiger.

“I grunden handlar mitt jobb om att vara medmänniska”, säger Per-Olof Tiger. Foto: Therése Ny

Porten i massivt trä är rejält tung. Den leder in till en av Stenstans vackraste entréhallar: tak- och väggmålningar, rödbrun utsirad panel, marmortrappa. Men inne i Per-Olof Tigers och hans kollegers kontor märks föga av Hedbergska husets historiska interiör, bortsett från takhöjden. Och så vill Per-Olof Tiger gärna tro att kontorets lilla toalett ligger på samma ställe som den som var Sundsvalls allra första vattenklosett. Men inredningsmässigt handlar det i stället om varma röda färger, både på gardiner och besöksfåtöljer. Den som kommer hit i hopp om att få hjälp känner sig antagligen trygg och välkomnad. Det är i alla fall meningen.

Hit kommer personer, som lider av psykisk ohälsa. Det rör sig till exempel om människor med psykossjukdomar, svår adhd eller utmattningsdepression. Den gemensamma nämnaren är att deras funktionsnedsättning gör det svårt för dem att agera i samhället.

– Deras liv har liksom kapsejsat, vardagen fungerar inte, som Per-Olof Tiger uttrycker det.

Behovet finns

Han är en av kommunens tre personliga ombud och har haft den rollen sedan verksamheten startade i Sundsvall 2002.

– Jag är så tacksam för att Sundsvall kom igång redan då. Vi behövs verkligen, säger Per-Olof Tiger.

Verksamheten handlar i många fall om att vara första instans på vägen mot att få ordning på sitt liv och – ofta – sin ekonomi. Många av personerna har inte kraften eller modet att själva ta de kontakter som behövs för att till exempel söka försörjningsstöd, sjuklön eller olika former av försäkringsersättningar.

– De kan också ha dålig erfarenhet. Mina klienter säger ofta att de blivit otrevligt bemötta av myndigheter, men också av vården och psykiatrin. Det är skamligt!

Viljan krävs

Det är personen själv som ansöker om personligt ombud. Hen får då komma till ett första samtal för en kartläggning av sina behov. För att få stöd av personligt ombud krävs också en vilja till förändring.

– Målet är att de ska komma därhän att de fixar livet själva, genom att vi har hjälpt dem ta rätt kontakter och bygga hållbara nätverk.

Första tiden träffas klient och personligt ombud ofta minst en gång i veckan, inte sällan hemma hos klienten. Mötena är från en timme långa till hela dagar, då de tillsammans går igenom olika steg och kontakter som måste tas. Viktigt är att klienten är delaktig.

– Om jag ringer ett samtal till en myndighet, till exempel, ska personen sitta bredvid. Förvånansvärt ofta börjar hen prata själv efter en stund såna gånger, berättar Per-Olof Tiger, som ser sin roll som delvis pedagogisk.

De personliga ombuden kan också hjälpa till att fylla i blanketter, överklaga beslut, söka fonder. Många av människorna som kommer hit har hamnat i ekonomiskt obestånd. Men PerOlof Tiger poängterar att han och kollegerna inte är ett alternativ till andra offentliga verksamheter, som socialtjänst, vårdcentraler, myndigheter. Däremot kan de vara behjälpliga med att lotsa klienterna vidare till dessa.

– Vårt mandat är att jobba utifrån den enskildes önskemål, utan myndighetsutövning och utan dokumentation. Det gör att våra klienter kan känna sig trygga.

Ett ärende kan ta alltifrån en till tolv månader. I enstaka fall, till exempel då man väntar svar på ett överklagande, kan det handla om uppemot två år.

FAKTA:
Verksamheten Personligt ombud finns i många av landets kommuner, men är fristående från myndigheter och vårdgivare. I Sundsvall har personliga ombud funnits sedan 2002.
Regeringen ger statligt bidrag till verksamheten och länsstyrelserna har ansvar för översyn av den. Samtliga statliga myndigheter finns representerade i verksamhetens ledningsgrupp.

 

Text: Ingela Hofsten

 

Denna artikel är en del av Skopet som är en personaltidning för medarbetare inom Sundsvalls kommun.
Ansvarig utgivare: Jenny Persson, jenny.persson@sundsvall.se, 070-191 61 78
Redaktör: Olof Axelsson, olof.axelsson@ekonomedia.se, 070-648 06 26
Samordnare: Conny Pedersén, conny.pedersen@sundsvall.se, 072-085 72 11
Adress: Skopet, Sundsvalls kommun, 851 85 Sundsvall, skopet@sundsvall.se
Hemsida: sundsvall.se/skopet

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.