Möt den nya generationen som ritar var gator och hus ska ligga

Unga planarkitekterna Hampus Berggren, Stefan Olsson och Jesper Ljung planerar var Sundsvalls nya gator och hus ska ligga. Och de gillar att jobba långsiktigt.

Stefan Olsson, Hampus Berggren och Jesper Ljung Holm är tre av sammanlagt tolv planarkitekter på Stadsbyggnadskontoret

Stefan Olsson, Hampus Berggren och Jesper Ljung Holm är tre av sammanlagt tolv planarkitekter på Stadsbyggnadskontoret. Foto: Therése Ny

– Jag kommer förhoppningsvis att kunna kolla på ”mina” områden när de är bebyggda och känna mig stolt, säger Jesper, som är nyinflyttad från Hälsingland.
Hampus Berggren, Stefan Olsson och Jesper Ljung Holm lärde känna varandra när de läste stads- och samhällsplanering på högskolan i Gävle. Sedan förra sommaren arbetar de tillsammans som planarkitekter på Stadsbyggnadskontoret.

– Vi fick ett jättebra mottagande och kunde börja jobba med egna detaljplaner direkt, säger Hampus Berggren, den enda av de tre som är uppvuxen i Sundsvall.

I de flesta fall krävs detaljplaner för att uppföra nya bostäder, förskolor eller företagslokaler. Planen, som antas av politikerna i stadsbyggnadsnämnden, anger hur området ska bebyggas och hur mark och vatten får användas.

– Mycket handlar om att hitta en balansgång mellan olika intressen. Till exempel hur mycket begränsade ytor nyttjas på effektivaste sätt, säger Stefan Olsson.

Det var när han pluggade mandarin i Kina innan högskolestudierna i Sverige som han fick upp ögonen för samhällsplanering.

– I Kina kan stadsplaneringen i många städer upplevas som rörig och har ofta en brokig blandning mellan storskalig och småskalig bebyggelse. Upplevelsen i Kina bidrog till ett intresse för utvecklingen av städerna hemma i Sverige.

Bra erfarenheter

När de tog examen våren 2018 var byggbranschen glödhet och efterfrågan på planarkitekter stor. Att de skulle jobba på en kommun var självklart.

– Det är bra att ha en kommunal erfarenhet i bagaget eftersom hela planeringssystemet utgår från det kommunala planmonopolet, säger Jesper Ljung Holm.

Nästa steg var att välja kommun. Jesper berättar att han hade satt upp tydliga kriterier för var han ville bo och jobba. Staden skulle vara mellanstor, ha bra rykte, bra friluftsliv och inte ligga för långt norrut.
Även Stefan och Hampus nämner kommunen som lagom stor och med ett bra friluftsliv.

Unika ärenden

Eftersom Sundsvall är inne i en expansiv fas arbetas det med många detaljplaner samtidigt. Och det är inget snabbt arbete – tvärtom. Normalt sett tar en plan minst två år.

– Det är inte något som utarbetas på några veckor, vilket kan komma som en överraskning för gemene man. Det är så oerhört mycket som ska tas hänsyn till. Varje detaljplan är ett unikt ärende, det är därför det är så roligt. Mycket handlar om att samla information från både externa och interna aktörer, säger Jesper som är ansvarig för att göra avdelningens 3D-gestaltningar som används för visualisering och beslutsunderlag.

Mycket av tiden tillbringar de framför datorn och i möten.

– Är det något jag saknar med jobbet är det att vara ute mer. Man kanske besöker området ett fåtal gånger när man jobbar med en plan. I alla ärenden har vi samråd där de berörda kan lämna synpunkter på förslaget innan beslut fattas, och i vissa ärenden har vi informationsmöten med de berörda, säger Jesper.

Som planarkitekt bör man vara ganska hårdhudad, och vara beredd på att bli ifrågasatt både inom den kommunala sfären och utanför.

– Det gäller att vara lite stryktålig, det är något man lär sig, konstaterar Stefan.

Ingen av dem hade någon tidigare erfarenhet av att jobba kommunalt, och de beskriver planprocessens omfattning som förvånansvärt komplex.

– Det är inget vi pratade om på utbildningen. Det är ganska krångligt att jobba i en stor organisation, men man lär sig ju.

STEFAN OLSSON
Ålder: 32 år
Uppvuxen i: Österfärnebo vid nedre Dalälven
Bor: Västermalm, flyttar snart till Storgatan
Fritid: Datorer, springa, familj och vänner
Några pågående detaljplaner: Njurundabommen, Midälva
HAMPUS BERGGREN
Ålder: 29 år
Uppvuxen i: Sundsvall
Bor: Nära Höglundaskolan på Södermalm
Fritid: Mat, träning, umgås med familj och vänner
Några pågående detaljplaner: Ljustadalen, Granlo
JESPER LJUNG HOLM
Ålder: 25 år
Uppvuxen i: Bollnäs
Bor: På gränsen Södermalm-Sallyhill
Fritid: Gymträning, mat, familj och vänner
Några pågående detaljplaner: Västra Granloholm, Södra kajen

 

Text: Olof Axelsson

Denna artikel är en del av Skopet som är en personaltidning för medarbetare inom Sundsvalls kommun.
Ansvarig utgivare: Jenny Persson, jenny.persson@sundsvall.se, 070-191 61 78
Redaktör: Olof Axelsson, olof.axelsson@ekonomedia.se, 070-648 06 26
Samordnare: Conny Pedersén, conny.pedersen@sundsvall.se, 072-085 72 11
Adress: Skopet, Sundsvalls kommun, 851 85 Sundsvall, skopet@sundsvall.se
Hemsida: sundsvall.se/skopet

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.