Maria Lillieroth blir ny trygghet- och säkerhetschef i Sundsvalls kommun

Rekryteringen av trygghet- och säkerhetschef är klar och vi välkomnar Maria Lillieroth till Sundsvalls kommun.

Maria kommer närmast från en roll som säkerhetscontroller vid Vattenfall Vattenkraft AB och har en gedigen och bred erfarenhet inom säkerhetsarbete och ledarskap.

Som trygghet- och säkerhetschef kommer Maria i sin roll att på ett strategiskt sätt utveckla kommunens arbete med trygghetsskapande åtgärder, krisberedskap och civilt försvar. Hon kommer också att leda och bidra till utveckling av kommunens krisledningsorganisation och ansvara för kommunens strategiska arbete mot våldsbejakande extremism.

Trygghets- och säkerhetsarbetet är en viktig strategisk fråga för Sundsvalls kommun. Därför är vi särskilt glada att hälsa Maria Lillieroth varmt välkommen som trygghets- och säkerhetschef. Med sin erfarenhet och bredd kommer Maria att stärka vår förmåga att arbeta både långsiktigt och strategiskt, säger kommundirektör Åsa Bellander.

Maria Lillieroth börjar sin tjänst på kommunstyrelsekontoret den 1 december 2019.

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.