Välkommen till seminarium: Att leda utveckling i komplexitet

Seminariet riktar sig till ledare och verksamhetsutvecklare som arbetar med komplexa frågor, i egen organisation eller i samspel med andra.

Klara Palmberg Broryd har arbetat som biträdande stadsdirektör och förnyelsedirektör i Nacka kommun. Hon är utbildad civilingenjör och teknologie doktor i kvalitetsteknik. Hennes forskning handlar om att leda och driva utveckling i komplexitet och hon driver idag eget företag som stödjer organisationer och ledare i förnyelse- och utvecklingsarbete.

Vad kan man göra för att få till en utveckling i offentlig sektor? Det behövs andra verktyg än de vi är tränade i från utbildningar och som chefer. Det är bra att kunna skilja på vad som är enkelt, komplicerat och komplext.

Välfärdsutmaningar som sysselsättning, integration och en åldrande befolkning kräver samspel, mellan regioner, kommuner och andra aktörer och kompetenser. Då krävs ett annat ledarskap än vad vi är vana för att lyckas.

Klara Palmberg Broryd delar med sig av exempel från verkligheten och berättar om vad man kan se från forskning och praktik samt vilka verktyg och angreppssätt som funkar.

Vem riktar sig seminariet till?

Ledare och verksamhetsutvecklare som arbetar med komplexa frågor, som själva sitter och ska samspela med andra i den egna verksamheten eller i andra organisationer. Även de som jobbar med att beställa och driva på utveckling, i egna organisationer och i samspel med andra, har nytta av det.
Här är fokus på förnyelse i offentlig sektor men det kan också vara intressant för dem som jobbar med offentlig sektor.

Tisdag den 19 november

Plats: Quality Hotel, lokal Apotekaren
Tid: klockan 10.00 – 12.00 (kaffemingel från klockan 9.30)

Anmäl dig till:

ideslussen@sundsvall.se

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.