Nya studentbostäder

Vi genomför markarbeten i kvarteret Förrådet för att studentbostäder ska kunna byggas.

Vi sanerar marken, en ny lokalgata byggs och vi genomför ledningsarbeten i kvarteret. Parkeringsplatsen vid infarten till Dalgatan stängs under en kortare period och parkeringsplatserna längs Sidvallsgatan försvinner. Det kommer även att bli intensiv byggtrafik i området. Du kan läsa mer på www.sundsvallvaxer.se/forradet. Vi hoppas på överseende.

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.