Dynamiska skulpturen “Hopp” tar plats på Himlabadets tak

På Himlabadets tak i Sundsvall, riktad mot vattnet, står nu en dynamisk skulptur i lysande färger och med skarpa linjer.

Konstverket Hopp på Himlabadets tak

Foto: Olof Ahlström, Sundsvalls museum.

Trots att den är uppbyggd av få abstrakta element anspelar den tydligt på en simmare på väg att hoppa ned i vattnet.

Betraktaren uppfattar kanske figurens ”flytande” egenskap i samma stund som hen upptäcker dess avsikt att hoppa. Denna ”kortslutning” mellan föremål, funktion och figur genererar en absurd och lustfylld känsla.

Konstnärsgruppen Inges Idee

Konstnärsgruppen Inges Idee som skapat verket är verksam i Tyskland och består av konstnärerna Axel Lieber, Hans Hemmert, Thomas Schmidt samt Georg Zey.

Det konstnärliga förslaget “Hopp” röstades fram av en enig referensgrupp bestående av representanter från Himlabadet, Drakfastigheter och Sundsvalls museum.

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.