Grönt ljus för byggstart av logistikpark i Petersvik

På onsdagen meddelade Högsta domstolen att logistikparkens miljötillstånd vinner laga kraft.

Grönt ljus för byggstart av logistikpark i Petersvik

Grönt ljus för byggstart av logistikpark i Petersvik. Foto: Sundsvall Logistikpark

Mark- och miljödomstolens domslut i ärendet kring logistikparken i Petersvik överklagades till Högsta domstolen. Nu väljer Högsta domstolen att avslå överklagan vilket innebär att Sundsvall Logistikpark nu kan börja bygga i Petersvik i Sundsvall.

Utöver ett planerat nav för tåg- väg- och fartygslogistik så finns det även en önskan från SCA om en containerhamn för transporter från Tunadal. Det finns även planer på en kombiterminal med tillhörande etableringsytor.

Nästa steg för projektet är att ett slutligt investeringsbeslut tas i kommunfullmäktige och av SCA.

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.